THÔNG TIN NHANH‎ > ‎TIN ĐÃ ĐĂNG‎ > ‎GIÁO DỤC‎ > ‎

Chuyên đề

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 

Chuyên đề

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY - HỌC TỐT MÔN ÂM  NHẠC

 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

                                                               

                                                                          Nguyễn Khắc Vũ

                                                      Giáo viên Trường tiểu học
                                                  Nguyễn Bỉnh Khiêm – TP. Long Xuyên

       Bộ môn Âm nhạc trong trường tiểu học là một môn năng khiếu không chỉ đối với người dạy (GV) mà kể cả người học (HS). Trong đó người dạy đóng vai trò chủ đạo, phải vận dụng phương pháp một cách có khoa học và truyền đạt chính xác thì người học mới tiếp thu và thực hiện tốt.

 Tải về

 
 
 

SH chuyên môn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

ĐỐI VỚI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU, TỰ CHỌN

         
Nguyễn Quang Minh
                                                                Phòng Giáo dục Tiểu học
 
Bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là yêu cầu quan trọng và bức thiết vì đội ngũ có đủ mạnh thì mới tạo ra được chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Một trong các hoạt động chuyên môn trong nhà trường hay cụm liên trường là những yếu tố góp phần không nhỏ vào việc bồi dưỡng giáo viên, đó là các buổi sinh hoạt chuyên môn (SHCM).
 
 
 
ĉ
Quang Minh Nguyễn,
19:20, 8 thg 6, 2011
ĉ
Quang Minh Nguyễn,
19:21, 8 thg 6, 2011
Comments