THÔNG TIN NHANH

HỎI ĐÁP


Câu hỏi 
công nghệ 
thông tin 
hàng tuần 
(Xem)


Danh sách trang tinThông tin giáo dục

 •  CV6373 HD HS về sân chơi trí tuệ (Xem)
 • CT5105 chấn chỉnh dạy thêm,học thêm (Xem)
 • CV1842 chuyên môn theo TT30 (Xem)
 • Thực hiện đánh giá HSTH theo TT30 (Xem)
 • Bộ GDĐT: Giải đáp về TT30 (Xem)
 • HD Kỉ niệm ngày Nhà giáo VN (Xem)
 • KH Pháp chế năm 2014-2015 (Xem)
 • Tài liệu tập huấn Mĩ thuật TH (Xem)
 • CV Chấn chỉnh lạm thu tại các CSGD (Xem)
 • Kỷ luật nghiêm hiệu trưởng nếu lạm thu (Xem)
 • Chương trình phối hợp với Tỉnh Đoàn (Xem)
 • Sổ giáo viên bộ môn 14-15 (Xem)
 • CV 1638/SGDĐT tập huấn đánh giá HSTH (Xem)
 • KH thực hiện NQ 44/CP của Bộ GDĐT (Xem)
 • Lưu ý thực hiện KH HĐBM tỉnh (Xem)
 • HD33 thi ĐDDH 2014-2015 (Xem)
 • Tổng hợp đề xuất tự chủ 2014-2015 (Xem)
 • TL tập huấn đánh giá HSTH (Xem)
 • KH công tác chữ thập đỏ - CTHSSV (Xem)
 • HD 29 về công tác TCCB 14-15 (Xem)
 • KH kiểm tra Thư viện - PBM 14-15 (Xem)
 • HD nhiệm vụ CNTT 2014-2015 (Xem)
 • KH kiểm tra chuyên môn THCS-THPT (Xem)
 • CT11 Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục (Xem)
 • TT30/2014 Đánh giá HS tiểu học (Xem)
 • Thư Chủ tịch nước Khai giảng NH 14-15 (Xem)
 • CV1394 về thời gian nghỉ hưu SGDĐT (Xem)
 • NV trọng tâm năm học 14-15 BGDĐT (Xem)
 • TB nghỉ lễ năm 2014 - UBND tỉnh (Xem)-(Sở)
 • CT công tác năm học 2014-2015 (Xem)
 • HD NV năm học 2014-2015 BGDĐT (Xem)
 • HD thực hiện NV năm học 2014-2015 (Xem)
 • Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ (Vào-Top100)
 • HD tháng hành động VSNGD 2014 (Xem)
 • QĐ1304 Kỷ niệm chương 2014 (Xem)
 • QĐ728 TTLĐTT-CSTĐCS 2013-2014 (Xem)
 • QĐ1955 Khung thời gian NH 14-15 (Xem)
 • Tháng hành động vì trẻ em 201(Tải)
 • QĐ khen thưởng SKKN 2013-2014 (Xem)
 • HD thi vẽ tranh thiếu nhi 2014 (Xem)
 • KH và Lịch bối dưỡng hè 2014 (Xem)