TỔNG HỢP‎ > ‎PHẦN MỀM CNTT‎ > ‎

6
Phần mềm âm nhạc


- Encore 4.5.3                 (tải) -   8.56MB
- Cool Edit 2.1                (tải) - 20.39MB
- Midi Utility                     (tải) -   8.43MB
- Cakework 8                  (tải) - 14.41MB
- Định dạng nhạc            (tải) - 16.57MB
- MP4                               (tải) - 33.49MB

Nguồn: Web TBM Nhạc Phú Tân


- Phần mềm Portable Digital Music Mentor 2.5 tìm hợp âm cho bài hát (4,3MB): Tải
- 4 fonts để viết nhạc trên Word (Xem)
- Phần mềm AV Video Karaoke (XemTải)
- Links chương trình (Xem)
Các phần mềm khác


- Converter AVS Video 6    (tải) - 44.24MB
- Chord Pickout                    (tải) -      1.2MB
- Dona Mp3 Recorder         (tải) -    7.35MB
- Free Sound Recorder       (tải) - 12.75MB
- Mp3 Recorder                    (tải) -   2.24MB
- Total Video Converter       (tải) -   5.11MB
- Del Mp3 Karaoke              (tải) -   4.02MB- Phần mềm Moo0 Audio Effecter 1.22 (Xem)
- Phần mềm Ultra Video Joiner Splitter (Xem)
- Phần mềm MP3 Cutter Joiner 2.20 (Xem)
Phần mềm Midi sheet Music 2.4 (Xem)
Phần mềm Mp3 Key Shifter 3.3 (Xem - Tải)
Comments