Du lịch hòn Heo


- Giới thiệu về hòn Heo (Kiên Giang): Xem

- Hình ảnh dã ngoại của TBM Nhạc tỉnh: 
        Kết thúc năm học 2011-2012, sau phiên họp cuối năm, TBM Âm nhạc cấp tỉnh tổ chức chuyến du lịch dã ngoại về hòn Heo - thủ phủ của "Vịnh Hạ Long Phương Nam".

Hình ảnh về Hòn Heo-Kiên Giang


- Một số hình ảnh đi dã ngoại của TBM Âm nhạc tỉnh:

     + Cảnh đẹp hòn Heo (Xem)
     + Tập thể (Xem - Tải)
     + Đông (Xem - Tải)
     + Đức (Xem - Tải)
     + Xuyến (Xem - Tải)
     + Cầm (Xem - Tải)
     + Bằng (Xem - Tải)
     + Trang - Phượng - Khánh (Xem - Tải)
     + Ni (Xem)
     + Minh (Xem)

Mũi đá - hòn Heo