TỔNG HỢP‎ > ‎

TỔ BỘ MÔN TỈNH

  
           

Phân công chuyên môn


 NHÓM
THÀNH VIÊN
KHỐI/CM 
ĐIỆN THOẠI 
 1
Ngô Minh Đông (A Tri Tôn - TT)
Lê Tấn Đức (B Vĩnh Khánh - TS) 
 Lớp 1
0915.669.125
0919.367.027
 2
Nguyễn Thế Bảo (A Chi Lăng - TB)
Bùi Tấn Mẫn (Lê Văn Tám - CĐ) 
 Lớp 2
0945.484.148
0988.448.203 
 3
Nguyễn Thanh Bằng (Đ Kiến Thành - CM)
Phan Quốc Dũng (C Chợ Vàm - PT) 
 Lớp 3

0947.999.077

 
 4
Nguyễn Thế Ngọc (A Vĩnh Bình - CT)
Lâm Tết Xuyến (A Đào Hữu Cảnh - CP) 
 Lớp 4
0987.514.789
0988.312.146
 5
Lê Hoài Trung (PGDĐT -  LX)
 
Huỳnh Thanh Ngọt (A Tân An - TC)
Lê Văn Cầm (A An Phú - AP) 
 Lớp 5
0978.333.833
(0913.762.337)
0917.222.782
0917.255.409 
 6
Nguyễn Quang Minh (Sở GD-ĐT) 
 CM chung
0917.186.300 
                                                                                                                        Gửi thư cho Quang Minh 
 

 

Số liệu giáo viên chuyên 2009-2010

 

Âm nhạc
Mĩ thuật
Thể dục
Anh văn
Tin học
271
301
484
326
10

 * 2012-2013:

Âm nhạc
Mĩ thuật
Thể dục
Anh văn
Tin học
323
384
554
442
39


                              


KẾT QUẢ CÁC KỲ THI | CÁC BIỂU MẪU | QUYẾT ĐỊNH HĐBM 


       Liên kết: Trang Nhạc Tiểu học Nhạc thiếu nhi | Trang SKKN - Giáo án Chuyên môn  


                            

ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC TRƯỜNG HỌC

Đây là danh sách toàn bộ địa chỉ Email của các Phòng ban Sở GĐĐT,
các Trung tâm Giáo dục TX, các trường học từ THPT đến mầm non... 
 
 
 
                                                                                    Đồng hồ Flash