TIẾNG ANH‎ > ‎

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH


ENGLISH FOR FUN 

Phù hợp cho trẻ em và luyện A:
1) Truyện chữ tiếng Anh
2) Truyện cười
3) Truyện cổ tích bằng tranh
- Tải chương trình: tại đây (81,2MB)
- Yêu cầu cài đặt .NET 3.5 với WinXP: tại đây


Kiểm tra vốn từ Tiếng Anh

- Bạn vào đây để thực hiện việc kiểm tra. 
- Trắc nghiệm từ vựng vào đây.
Read4Me đọc văn bản tiếng Anh từ Clipboard

- Tải chương trình: tại đây (267 KB)
TOEFL iBT 

Chương trình được chia ra 11 phần từ Part01 --> Part11 (dung lượng 95,7MB/part), tổng dung lượng khoảng 1GB.
- Gồm: Listening | Speaking | Reading | Writing
- Tải chương trình: tại đây hoặc tại đây
- Cần cài thêm MagicDisc (đĩa ảo): tại đây


Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh qua video Clip

Bạn vào đây để thực hiện việc luyện nghe.
Comments