TBM Phú Tân

 Tổ trưởng: Hà Việt Chương (Email: chuong_c1aphulampt@angiang.edu.vn 
                                               hoặc havietchuong57@gmail.com
                    Phan Quốc Dũng (Email: dung_c1cchovampt@angiang.edu.vn) 2012-2013

Tài liệu

- Bồi dưỡng âm nhạc cho giáo viên (Tải)

- Bài TĐN1-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN2-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN3-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN4-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN5-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN6-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN7-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN8-Lớp 4 (Tải)

- Bài TĐN1-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN2-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN3-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN4-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN5-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN6-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN7-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN8-Lớp 5 (Tải)

Mong nhận được ý kiến đóng góp qua email trên.

- Bài hát tiểu học soạn trên PPt: Link >>
- CD dạy hát từng câu các bài hát tiểu học (Nguyễn Thị Minh Trang-PT):

                          Thông tin khác

- Giới thiệu Website TBM Phú Tân (Xem)
- Giới thiệu Website TBM Phú Tân 2 (Xem)
- Giới thiệu Website Hà Việt chương (Xem)
- Giới thiệu Website Toán Phú Lâm (Xem)
- Hình ảnh hoạt động (Xem)
- Hướng dẫn tạo trang riêng trên Violet (Xem)
- Các bước cơ bản sử dụng Encore 4.5.3 (Tải)
- Chương trình họp TBM Âm nhạc (Cụm Sông Hậu) (Xem)
- Danh sách giáo viên Nhạc Phú Tân (Xem)
- Chương trình họp TBM Nhạc Phú Tân (Xem)
- Quà 20/11 "Bụi phấn".ppt, 14 trang (Tải)
- Các bài hát tiểu học PowerPoint:
     + Lớp 1            + Lớp 2
     + Lớp 3            + Lớp 4         Lớp 5    
- Ch.trình họp tháng 12 - Cụm Sông Hậu (Xem)
- Cách ghi nội dung trên encore (Tải)
- PowerPoint "Con thuyền không bến" (Xem-Tải)
PowerPoint "Phấn trắng" (Tải)
PowerPoint "Quê nghèo" (Tải)
- Hướng dẫn sử dụng Powerpoint: Tải
Tiết 28 lớp 2 "Chú ếch con" (Tải)
Tiết 28 lớp 4  "Thiếu nhi TG liên hoan" (Tải)
- Bài Tiếng xưa - Dương Thiệu Tước (Xem)
- Bài Nếu chỉ còn một ngày (Tải)
- Bài Nỗi buồn hoa phượng (Tải)
- Tính lương - phụ cấp thâm niên - Excel (Xem)
- Theo dõi nâng lương - Excel (Xem)
- Chuyển Excel 2003 sang 2007-2010 (Xem)
- Giới thiệu Web Giáo viên (Xem)
- Khuông nhạc và 7 nốt > mầm non (Xem)
- Hình ảnh CĐ kể chuyện Âm nhạc lớp 3 (Xem)
- VCD "Mùa thu lá bay" (Xem)
- Viết nhạc bằng chữ (Xem)
- Diễm xưa (Xem)