TBM Long Xuyên

  Tổ trưởng: Lê Hoài Trung (letrung_pgdlx@angiang.edu.vn)

Tư liệu

 - Nhạc Melody tiểu học (cho GV không chuyên):
 + Khối 1: Tải xuống (40MB)
 + Khối 2: Tải xuống (43MB)
 + Khối 3: Tải xuống (43.63MB)
 + Khối 4: Tải xuống (39.9MB)
 + Khối 5: Tải xuống (40.53MB)
                          Thông tin khác

- Web Giáo viên nhạc LX (Xem)
- Hướng dẫn sử dụng Encore 4.5.3-Ebook (Xem)
- Bổ sung bài "Cò lả" Mp3, lớp 4 (Tải)
- Nhà của tôi (Xem - Giai điệu - Nhạc nền)Comments