VCD bài hát học vần lớp 1


Thiết kế: Nguyễn Quang Minh  -  Âm nhạc: Nhạc sĩ Phan Trần Bảng
Gồm 20 VCD

1

O bò - C cỏ


3

Cây đa - Tổ cò


5

ia - tia


7

ui-núi_ưi-gửi


9

ôn-chồn _ ơn-sơn, cơn


2

D dê - Đ đò


4

qu-quê _ gi-già


6

Gió lùa kẽ lá


8

eo-mèo_ao-sáo


10

uôn-chuồn _ ươn-lượnComments