GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Trang 1 | 2 | Karaoke
 
 
GIỚI THIỆU CÁC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CỦA THẦY LÊ TẤN ĐỨC (THOẠI SƠN)
 
 PROSHOW Bài: Reo vang bình minh - Con chim hay hót
(Thiết kế: Lê Tấn Đức - Tổ trưởng TBM Nhạc huyện Thoại Sơn)
 
 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

 

YouTube Video

 
 

YouTube Video

Trang con (1): Karaoke
Comments