GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

TIN HỌC

Nút +1 là viết tắt của "Điều này khá tuyệt" hoặc "Bạn nên xem điều này". Bạn đừng quên bấm vào nhé.

Tìm hiểu về Nút +1


 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TIỂU HỌC (Bấm vào bìa sách để tải nội dung)
 

               QUYỂN 1

 

                   QUYỂN 2 

 

                   QUYỂN

 


HD DỬ DỤNG SÁCH CÙNG HỌC TIN HỌC QUYỂN 1 VÀ 2

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUYỂN 1

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUYỂN 2

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUYỂN 3

 

5 CT HỖ TRỢ DẠY TIN HỌC


PDF: TIN 1 | TIN 2 | TIN 3 | TIN 4 | TIN 5

 
 GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC
 
 1
 Quyển 1
 2
 Quyển 1
 3
 Quyển 2 (Tuần 1-35)
 4  Quyển 2 (Bài 11-15)  Download
 5  Quyển 3  Download
 6  Tập đọc nhạc 2 - lớp 5 (GA điện tử)  Download
 7  Sao chép tranh (GA điện tử)  Download
 
GIÁO ÁN TIN HỌC
 
 1  Lớp 5  Download
 2  Lớp 4  Download
 3  Lớp 3  Download
 
MỘT SỐ BÀI BỔ TRỢ
 
 1  Em học nhạc với Encore  Download
 2  Powerpoint Quyển 1  Download
     Download
 
TÌM HIỂU THÊM VỀ CNTT
 
 1  Khắc phục lỗi font khi chuyển đổi PDF sang Word  Download
 2  Các thủ thuật nên biết khi soạn thảo văn bản  Download
     Download
 
ĐỀ THI TIN HỌC
 
 1  Câu hỏi trắc nghiệm lớp 4-5  Download
 2  Thi tài năng tin học (chung)  Download
 3  Ô chữ thi tin học  Download
 4  Đề thi tài năng Tin học lớp 4 (quận Bình Tân)  Download
 5  Đề thi tài năng Tin học lớp 5 (quận Bình Tân)  Download
 6  Đề thi cuối kỳ Quyển 1, Q2, Q3  Download
 7  Đề thi CKII lớp 3  Download
 8  Đề thi CKII lớp 5  Download
 9  Đề thi CKII lớp 4 và 5  Download
 

ĐƠN GIÁ SÁCH TIN HỌC

 

STT

Tên sách

Đơn giá

1

Cùng học tin học 1 (SHS)

10.500

2

Cùng học tin học 2 (SHS)

11.500

3

Cùng học tin học 3 (SHS)

19.400

4

Cùng học tin học 1 (SGV)

8.200

5

Cùng học tin học 2 (SGV)

4.000

6

Cùng học tin học 3 (SGV)

27.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
Trang con (1): Thuật ngữ tin học
Comments