GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

ÂM NHẠC

 
 
 
 SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ÂM NHẠC  Download
 CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG  Download
 TÍCH HỢP ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  Download
 CHUYÊN MÔN LỚP 1  Download
 CHUYÊN MÔN LỚP 2  Download
 CHUYÊN MÔN LỚP 3  Download
 CHUYÊN MÔN LỚP 4  Download
 CHUYÊN MÔN LỚP 5  Download
 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG - MÔN ÂM NHẠC (Xem)  Download
 TÀI LIỆU DẠY HỌC PHÂN HÓA HỌC SINH MÔN ÂM NHẠC Download
 
 

KÍ HIỆU GÕ ĐỆM

 
     Một số điểm lưu ý khi ghi kí hiệu gõ đệm:
 
     - Gõ nhịp: Gạch chân chữ ở phách mạnh đầu mỗi ô nhịp.
     - Gõ phách: Đánh dấu (x) dưới các chữ ở đầu mỗi phách.
     - Gõ tiết tấu: Không ghi kí hiệu, học sinh gõ đệm theo ca từ. (Riêng đối với nhạc không lời, gõ tiết tấu theo hình nốt)
 
     * Xem ví dụ sau:
 
 

 

 

 
 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY-HỌC TỐT NHẠC ‎(VŨ)‎.docDanh từ và dấu hiệu trên bản nhạc piano

PDF.InEmail

Như tiêu đề đã nêu, bài post này mình sẽ tập trung vào các thuật ngữ thường dùng trong các bản nhạc piano, các bạn có thể thấy các thuật ngữ và các ký hiệu này hầu hết trong các bản classic piano. Sau đây là các thuật ngữ và cách viết tắt của nó(tất cả các danh từ là tiếng Ý):
 • Piano(p) : nhẹ (cái này đa số ai cũng biết ^_^)
 • Pianissimo(pp và ppp) : rất nhẹ và cực kỳ nhẹ.
 • Meggo piano(mp) : nhẹ vừa phải.
 • Forte(f) : mạnh.
 • Meggo forte(f) :mạnh vừa phải.
 • Fortissimo(ff và fff) : mạnh lắm và cực kỳ mạnh.
 • Poco piano(poco p) : hơi nhẹ.
 • Poco forte (poco f) : hơi mạnh.
 • pìu forte (pìu f) : mạnh thêm 1 chút.
 • Sempre pp (Sem pp) : luôn luôn rất nhẹ.
 • Piano Subito (p sub) : nhẹ đột ngột.
 • Forte piano (fp) : mạnh đến nhẹ chuyển tiếp.
 • Sforzando (sfz) : mạnh riêng cho âm điệu được ghi.
 • Sforzando piano (sfp) : nhẹ riêng cho âm điệu được ghi.
 • Sforzando forte (sff) : mạnh hơn cho âm điệu được ghi.
 • Crescendo (CRESC...) và dấu <: mạnh dần lên.
 • Decrescendo (DECRESC...) và dấu >: nhẹ dần xuống.
 • <f>: khoảng giữa mạnh, 2 đầu nhẹ.
 • >p<: khoảng giữa nhẹ, 2 đầu mạnh.