GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

Trung tâm luyện chữ đẹp Ánh Dương


 STT TÊN BÀI LUYỆN VIẾT  XEM VÀ TẢI
 1  Nét cơ bản - nét cong  Xem
 2  Nét cơ bản 1  Xem
 3  Nét cơ bản 2  Xem 
 4  Nét cơ bản 3  Xem
 5  Chữ i  Xem
 6  Chữ m, n  Xem
 7  Chữ p  Xem
 8  Chữ r, s  Xem
 9  Chữ t  Xem
 10  Chữ u  Xem
 11  Chữ v  Xem
 12  Chữ y  Xem
 
 
 Từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang mời giảng viên Ban chữ Việt 31 tập huấn luyện viết chữ đẹp cho cán bộ, giáo viên cốt cán của 11 huyện, thị, thành phố.
 
Toàn tỉnh có 22 lớp với 990 giáo viên tham gia. Có 45 giáo viên / lớp. Mỗi huyện, thị,  thành phố được mở 2 lớp, riêng Châu Đốc chỉ mở 1 lớp và Chợ Mới mở 3 lớp.
        Theo kế hoạch, mỗi lớp được tập huấn trong 2 ngày.
        Nội dung tập huấn bao gồm 4 phần:
      - Phần 1: Vai trò, nguồn gốc, thực trạng chữ viết
      - Phần 2: Kỹ năng viết chữ trên giấy
      - Phần 3: Kỹ năng viết chữ trên bảng
      - Phần 4: Nguyên tắc, phương pháp và những kinh nghiệm dạy luyện viết
        Mỗi giáo viên được trang bị: 
      - 1 bút luyện viết chữ đẹp
      - 2 vở ô li luyện viết chữ nghiêng và chữ đứng theo mẫu
      - 1 vở 4 ô li
      - 1 tài liệu bồi dưỡng luyện viết chữ đẹp.
       Tất cả giáo viên tham gia đều được khảo sát chữ viết trên giấy. Cuối đợt tập huấn, giáo viên sẽ thực hành một bài kiểm tra viết trên giấy để được cấp chứng nhận khóa học.
 
Tài liệu trình chiếu luyện chữ viết:  Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4

Ánh Dương


Chữ a - y


Tập viết chữ cái


Chữ nghiêng


Chữ hoa
Comments