GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Các ca khúc về 

 Tìm hiểu lịch sử 

BÀI HÁT


 
   Góc thiếu nhi
Kỹ năng
HÌNH ẢNH
Trang trí trong trường 
và phòng Đội 
(gợi ý)


Trần Hoàng Thuận 
(Sóc Trăng)

Đại hội Chi đội

Đại hội Liên đội

Mẫu kịch bản

Những điều cần biết về
 
                
                                                  
           
                   Đội TNTP                                                 Đoàn Thanh niên
 
         Tìm hiểu Điều lệ Đội                                    Tìm hiểu Điều lệ Đoàn Thực hành:  Morse  -  Mật thư  
 Trống đệm Quốc ca
 Trống đệm Đội ca
 Các bài trống quy  định và nâng cao
 Giáo án trống Đội

Lê Hoài Trung - Phòng GDĐT Long Xuyên