GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Trang 1 | 2 | 3 | THAM KHẢO | KẾT QUẢ THI 

Nút +1 là viết tắt của "Điều này khá tuyệt" hoặc "Bạn nên xem điều này". Bạn đừng quên bấm vào nhé.

Tìm hiểu về Nút +1 TOÁN
 
- Đề 2000-2001 (Xem - Download)
- Đề 2001-2002 (Xem - Download)
- Đề 2002-2003 (Xem - Download)
- Đề 2003-2004 (Xem - Download)
- Đề 2004-2005 Huế (Xem - Download)
- Đề 2005-2006 Huế (Xem - Download)
- Đề 2006-2007 Huế (Xem - Download)
- Đề 2007-2008 Huế (Xem - Download)
- Đề 2008-2009 Huế (Xem - Download)
- Đề 2009-2010 Huế (Xem - Download)
- Đề 2010-2011 (Xem - Download)
- Đề thi từ NH 02-03 đến NH 10-11 (Việt Chương-st): Tải 
- Đề+Đ.A 2011-2012.AG: Tải
 

TIẾNG VIỆT

TỈNH AN GIANG

- Năm 1997 đến 2000 
Năm 2001 đến 2007 
Năm 2009 đến 2011 
- Năm 2011-2012
Đề + Đáp án (Down)
- Năm 2012-2013
Đề (Xem), Đáp án (Tải)
- Năm 2013-2014
Đề + Đáp án (Xem)

THÔNG TIN KHÁC

- Tài liệu bồi dưỡng môn Toán tiểu học:
+ Tác giả Dương Minh Khả (An Phú - An Giang): Tải
+ Tác giả Hà Việt Chương (Phú Tân - An Giang): Tải


- Giáo án BD HSG Lớp 4 (Tải)

- Tài liệu BD HSG Toán (Tải)


- Đề Toán tỉnh AG 2003 (Xem - Download)
- Đề Toán tỉnh AG 2004 (Xem - Download)
- Đề Toán tỉnh AG 2013 (Xem - Đáp án - Giải tham khảo)
- Đề+ĐA Toán tỉnh 2014 (Xem)
- Đề+ĐA Toán huyện2014 (Xem)
Trang con (2): 2 Từ láy Tiếng Việt
Comments