GIÁO DỤC‎ > ‎CHUYÊN MÔN‎ > ‎

KHUYẾT TẬT

 
  STT                          NỘI DUNG VĂN BẢN     DOWNLOAD 
 1 Luật 51 Người khuyết tật (Xem)
 2 Dự thảo Đề án chuyển đổi trường TEKT
 3 Chương V (Luật 51) về Giáo dục người khuyết tật
 4 Chương II, Điều 16 (Luật 51) về Hội đồng xác định mức độ KT Download
 5 Thống kê số liệu TKT tỉnh An Giang 2009-2010 Download
 6 QĐ 2662/QĐ-UBND, 28/12/2006 chế độ GV dạy TKT Download
 7 Điều 16. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Xem
 8 Quy định hồ sơ trẻ khuyết tật học hòa nhập Download
 9 QĐ 23/2006 ban hành quy định về giáo dục hòa nhập Word - PDF

 

 
 
* Bài hát: Bạn em  | Quốc ca 

                             DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT
   STT                                      TÊN DIỄN ĐÀN         XEM 
 1 Tất cả vì trẻ thơ Xem
 2 Khảo sát về hòa nhập xã hội của trẻ khuyết tật Xem
 3 Mô hình giáo dục hòa nhập Xem
 4 Trở ngại trong việc giáo dục hòa nhập Xem
 5 Diễn đàn giáo dục trẻ khuyết tật (Việt Báo) Xem
 6 Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục hòa nhập TKT TP.HCM Xem
 7 Những vấn đề chung về giáo dục trẻ khuyết tật Xem
 8 Quan ngại về giáo dục trẻ khuyết tật Xem
 9 Hãy chia sẻ với trẻ khiếm thính Xem
 10 Suy nghĩ về cho và nhận Xem
 11 Đưa trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng Xem
 12 Trẻ tự kỷ  Xem
 13 Phát hiện sớm bệnh tự kỷ ở trẻ em  Xem
 14 Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ  Xem
 15 Dạy trẻ tự kỷ Xem
 16 Tìm hiểu về người khuyết tật Xem
 17 Phát triển cộng đồng và người khuyết tật Xem
 18 Ngôi nhà chung của gia đình trẻ tự kỷ Xem - Xem

 BÁO CÁO - THỐNG KÊ (Trường TEKT An Giang)

 1BC THÁNG 4/2011Xem 
 2Số liệu về TKT-AG tháng 9/2012 Xem 
 3TKT học hòa nhập và ngoài XH tháng 10/2012Xem 
 4Tuyển sinh năm học 2012-2013 Xem 
 5BC Tháng 10/2012 Xem 
 6BC Tháng 5/2013 Xem 
 7BC Tổng kết cuối năm 2012-2013 Tải 
 8BC tuyển sinh năm học 2013-2014 Xem
 9BC số liệu đầu năm (25/9/2013)  Xem 
 10BC tháng 10/2013 Xem
 11BC tháng 11/2013  Xem 
 12 BC tháng 12/2013Xem
13BC chất lượng HKI 2013-2014 Xem 
 14 BC tháng 1/2014  Xem 
15BC tháng 2/2014 
 16 BC tháng 3/2014  Xem 
 17 BC Tổng kết cuối năm 2013-2014  Xem