CODE HTML‎ > ‎

Về đầu trang


TẠO CODE VỀ ĐẦU TRANG TÙY THÍCH


            Ai cũng biết về đầu trang khi soạn thảo văn bản hay tìm kiếm thông tin trên web hay blog, bằng tổ hợp phím ctrl + Home (hoặc chỉ bấm phím Home). Nhưng code về đầu trang là một hình thức làm đẹp trang web hay blog của mình.

            Có hai loại code về đầu trang cơ bản:

            -Loại chữ

            -Loại hình


1-Loại chữ:

-Chữ : Về đầu trang

Code như sau:

<a href= "http://amnhacvn.com">Về đầu trang </a>

(Chữ in đậm là: địa chỉ trang web/Blog)

 

-Chữ :  Go on top

Code như sau:

<a href = "#top"> <img src = "http://i643.photobucket.com/albums/uu157/sayityourway2k9/i_up_arrow.jpg"></a>


2-Loại hình:

            -Hình mũi tên lên / xuống (đặt giữa trang Blog) 

-Code như sau:

<center>
<div id='top-buttom_image'>
<a href='javascript:scroll(0,0)' title=' Về đầu trang'><img alt='Lên đầu trang' border='2' src="http://farm4.static.flickr.com/3496/3463533286_ee8ffe62cd_o.gif
"></a><br/>
<a href='javascript:scroll(0,9999999)' title='Về cuối trang '><img alt='Xuống cuối trang' border='2' src="http://farm4.static.flickr.com/3583/3437500265_69cea7f1f2_o.gif
"></a>
</div>
</center>

-Hoặc code như sau: (Mũi tên hướng lên)

<div style="text-align:right">

<a href="#"> <img align="top" height="30" src="http://farm4.static.flickr.com/3496/3463533286_ee8ffe62cd_o.gif" width="30"></a></div>

 <br>


            -Hình tròn màu xanh

-Code như sau:

<div style="text-align: center;">VỀ ĐẦU TRANG
<a href = "#"> <img src = "http://upanh.com/uploads/07-June-2009/11u5wq9a7n66qagl6d4o.jpg" width="100" height="100" align="top"></a></div> <br />

            -Hình  ngôi nhà 

 

-Code như sau:

<a href = "#"> <img src = "http://upanh.com/uploads/08-June-2009/542ke465x0m3xq2n7sp.jpg" width="60" height="69" align="top">CLICK VÀO HÌNH</a>

Như vậy từ những đoạn mã code LOẠI CHỮ, LOẠI HÌNH ở trên , ta có thể tạo cho Web (Blog) của mình một code về đầu trang như ý.

VÍ DỤ:

- Hình  Chó con

Ở đây có 2 code ráp lại :

1) code 1: -Chữ : Về đầu trang

<a href= "http://violet.vn/lebinh72qn">Về đầu trang </a>

(Chữ in đậm là: địa chỉ trang web/Blog)

2) Code 2:  Hình  chó con :

<a href= "http:// amnhacvn.com "> <img src="http://dl3.glitter-graphics.net/pub/927/927093rf1pk0fzph.gif" width=100 height=100 border=0> Về đầu trang </a>

Phân tích: http://dl3.glitter-graphics.net/pub/927/927093rf1pk0fzph.gif

Phần này là link ảnh, sau khi ta úp ảnh lên mạng.Bạn chọn một ảnh yêu thích, rồi up lên mạng để lấy link .

width=100 height=100 (Chỉnh kích thước chiều cao, rộng theo ý thích)

 

Dựa vào cấu trúc doạn code trên , bạn có thể tạo cho mình code về đầu trang như ý.

Một số code về đầu trang tôi tự làm:

 

Hình tượng đài Quang Trung

<a href = "#"><img src =" http://upanh.com/uploads/13-July-2009/ixc2hpxztnfzl9ewzcn7.jpg"></a>

Click vào hình

Hình hoa hồng nhấp nháy

<a href = "#"><img src =" http://upanh.com/uploads/13-July-2009/kxf0uh0cjjt6qa2r9614.gif

"></a>

Click vào hình

Ly trà

<a href = "#"><img src =" http://upanh.com/uploads/14-July-2009/six4elhb28navjqavxn.jpg

"></a

Click vào hình

Cuốn sách lật trang

<a href = "#"><img src =" http://upanh.com/uploads/14-July-2009/j2i7n6qkmro7u5efhdo1.gif"></a>

Click vào hình

Hình Google

<a href = "#"><img src ="http://upanh.com/uploads/14-July-2009/e6mjxwcy7l2tccavm7vo.jpg "></a>

Click vào hình

Hình hoa hồng nhiều màu

<a href = "#"><img src =" http://upanh.com/uploads/14-July-2009/8ubx7ubrm9qpinvpteu5.jpg"></a>

Click vào hình

Hình con vật đang chạy

<a href = "#"><img src ="http://upanh.com/uploads/14-July-2009/dy9e2fzbcohchr5jhhh7.jpg"></a>

Click vào hình

Nhiều loại trái cây

<a href= "http://amnhacvn.com"> <img src=" http://dl2.glitter-graphics.net/pub/250/250142zs5hlrlxbo.gif" width=50 height=100 border=0></a> click vào hình


Comments