ÂM NHẠC‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

TẬP ĐỌC NHẠC

 


Nguyễn Quang Minh chia sẻ:
 
 Tập đọc nhạc lớp 4, lớp 5 (File Word)  Download
 Tập đọc nhạc lớp 5 (Trình chiếu PowerPoint)  Download
 Bài Tập đọc nhạc 1 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 2 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 3 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 4 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 5 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 6 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 7 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Bài Tập đọc nhạc 8 (Lớp 5) - Mp3  Download
 Tựa các bài TĐN lớp 5 (khi click vào tựa, nhạc nền sẽ phát lên)  Xem và tải 

Thầy Hà Việt Chương (Phú Tân) chia sẻ:


- Bài TĐN1-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN2-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN3-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN4-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN5-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN6-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN7-Lớp 4 (Tải)
- Bài TĐN8-Lớp 4 (Tải) 


- Bài TĐN1-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN2-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN3-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN4-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN5-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN6-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN7-Lớp 5 (Tải)
- Bài TĐN8-Lớp 5 (Tải) 
Comments