ÂM NHẠC‎ > ‎TIỂU HỌC‎ > ‎

LỚP 3 
1) Bài: QUỐC CA VIỆT NAM                  (Phần nhạc
2) Bài: BÀI CA ĐI HỌC                           (Phần nhạc
3) Bài: ĐẾM SAO                                     (Phần nhạc)
4) Bài: GÀ GÁY                                        (Phần nhạc)
6) Bài: CON CHIM NON                          (Phần nhạc)
7) Bài: NGÀY MÙA VUI                           (Phần nhạc)
8) Bài: EM YÊU TRƯỜNG EM                 (Phần nhạc)
 
SEN HỒNG -                                NHẠC
MÈO ĐI CÂU CÁ -                       NHẠC
CÙNG MÚA VUI -                        NHẠC
HOA LÊ TRẮNG -                        NHẠC
CÂY ĐA BÁC HỒ -                       NHẠC
CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ -         NHẠC
 
 
 
 
 NHẠC NỀN LỚP 3 (Thực hiện: Nguyễn Huỳnh Liêm Chính - TB) TẢI NGHE
 Chị ong nâu và em bé Down Nghe
 Con chim non Down Nghe
 Cùng mùa hát dưới trăng Down Nghe
 Đếm sao Down Nghe
 Em yêu trường em Down Nghe
 Gà gáy Down Nghe
 Lớp chúng ta đoàn kết Down Nghe
 Ngày mùa vui Down Nghe
 Quốc ca Down Nghe
 Tiếng hát bạn bè mình Down Nghe
 Bài ca đi học Down Nghe

>> NHẠC NỀN Khối 3: Tải xuống (43.63MB)

Comments