ÂM NHẠC‎ > ‎THCS‎ > ‎

Ngân hàng đề

 Chia sẻ từ trường THCS Mỹ Hòa, tỉnh Quảng Nam

MÔN ÂM NHẠC - LỚP 6

TT

Đề kiểm tra

Tên GV biên soạn

Đơn vị

1

AN61_PD1.doc

 TrầnTThanh Trang

 Phù Đổng

 

 

 

 Nguyễn Huệ

2

AN61_QT1.doc

 Ng Thị Thanh Tâm

 Quang Trung

 

 

 

 Tây Sơn

 

 

 

 Kim Đồng

3

AN61_ND1.doc

 Võ Thị Hạnh

 Nguyễn Du

4

AN61_THD1.doc

 

 Trần Hưng Đạo

5

AN61_NT1.doc

 Vũ Thị Minh Lý

 Nguyễn Trãi

6

AN61_TP1.doc

 Hồ Vũ Mạc Uyên

 Trần Phú

 

 

 

 Mỹ Hòa

7

AN61_PBC1.doc

 Lê Thị Hoa

 Phan Bội Châu

 

 

 

 Lê Quý Đôn

8

AN61_VTS1.doc

 Bùi T Quỳnh Diễm

 Võ Thị Sáu

9

AN61_LTT1.doc

 Nguyễn Như Sinh

 Lý Tự Trọng

10

AN61_HVT1.doc

 Lê Thị Thủy

 Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 Lê Lợi

11

AN61_LTK1.doc

 Hà Thị Lý

 Lý Thường Kiệt

 

MÔN ÂM NHẠC - LỚP 7

TT

Đề kiểm tra

Tên GV biên soạn

Đơn vị

1

AN71_PD1.doc

 TrầnTThanh Trang

 Phù Đổng

 

 

 

 Nguyễn Huệ

2

AN71_QT1.doc

 Ng Thị Thanh Tâm

 Quang Trung

 

 

 

 Tây Sơn

 

 

 

 Kim Đồng

3

AN71_ND1.doc

 Võ Thị Hạnh

 Nguyễn Du

4

AN71_THD1.doc

 

 Trần Hưng Đạo

 

 

 

 Nguyễn Trãi

5

AN71_TP1.doc 

 Hồ Vũ Mạc Uyên

 Trần Phú

 

 

 

 Mỹ Hòa

6

AN71_PBC1.doc

 Lê Thị Hoa

 Phan Bội Châu

 

 

 

 Lê Quý Đôn

7

AN71_VTS1.doc

 Bùi T Quỳnh Diễm

 Võ Thị Sáu

8

AN71_LTT1.doc

 Nguyễn Như Sinh

 Lý Tự Trọng

9

AN71_HVT1.doc

 Lê Thị Thủy

 Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 Lê Lợi

10

AN71_LTK1.doc

 Hà Thị Lý

 Lý Thường Kiệt

 

MÔN ÂM NHẠC - LỚP 8

TT

Đề kiểm tra

Tên GV biên soạn

Đơn vị

 

 

 

 Phù Đổng

 

 

 

 Nguyễn Huệ

1

AN81_QT1.doc

 Ng T Thanh Tâm

 Quang Trung

 

 

 

 Tây Sơn

 

 

 

 Kim Đồng

2

AN81_ND1.doc

 Võ Thị Hạnh

 Nguyễn Du

3

AN81_THD1.doc

 

 Trần Hưng Đạo

 

 

 

 Nguyễn Trãi

4

AN81_TP1.doc

 Hồ Vũ Mạc Uyên

 Trần Phú

5

AN81_MH1.doc

 

 Mỹ Hòa

6

AN81_PBC1.doc

 Lê Thị Hoa

 Phan Bội Châu

 

 

 

 Lê Quý Đôn

7

AN81_VTS1.doc

 Bùi T Quỳnh Diễm

 Võ Thị Sáu

8

AN81_LTT1.doc

 Nguyễn Như Sinh

 Lý Tự Trọng

9

AN81_HVT1.doc

 Lê Thị Thủy

 Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 Lê Lợi

 

 

 

 Lý Thường Kiệt

 

MÔN ÂM NHẠC - LỚP 9

TT

Đề kiểm tra

Tên GV biên soạn

Đơn vị

 

 

 

 Phù Đổng

 

 

 

 Nguyễn Huệ

 

 

 

 Quang Trung

 

 

 

 Tây Sơn

 

 

 

 Kim Đồng

1

AN91_ND1.doc

 Võ Thị Hạnh

 Nguyễn Du

 

 

 

 Trần Hưng Đạo

2

AN91_NT1.doc

 Vũ Thị Minh Lý

 Nguyễn Trãi

3

AN91_TP1.doc

 Hồ Vũ Mạc Uyên

 Trần Phú

4

AN91_MH1.doc

 

 Mỹ Hòa

 

 

 

 Phan Bội Châu

 

 

 

 Lê Quý Đôn

5

AN91_VTS1.doc

 Bùi T Quỳnh Diễm

 Võ Thị Sáu

6

AN91_LTT1.doc

 Nguyễn Như Sinh

 Lý Tự Trọng

 

 

 

 Hoàng Văn Thụ

 

 

 

 Lê Lợi

 

 

 

 Lý Thường Kiệt