องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI

สถานที่ตั้ง : ชุมชนแออัดทางความคิด ในห้วงภวังค์, บางกอก                          Free Hit Couner  จำนวนเข้าชม
เริ่ม เมื่อ     : วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ *๑๕๘+                E-mail       : rungsira@gmail.com
http://img23.imageshack.us/img23/1434/line2x1080.gif
http://img715.imageshack.us/img715/5614/28376231.jpghttp://img41.imageshack.us/img41/2356/31442998.jpgclick to zoomhttp://img196.imageshack.us/img196/760/91760846.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/6328/40489029.jpghttp://img41.imageshack.us/img41/6995/32051803.jpghttp://img52.imageshack.us/img52/5423/33686108.jpghttp://img196.imageshack.us/img196/4036/77563016.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/6422/106egr.jpghttp://img196.imageshack.us/img196/1720/86763338.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/1433/106ax.jpg24767351.jpghttp://img52.imageshack.us/img52/2668/77843403.jpghttp://img256.imageshack.us/img256/5417/92677875.jpgclick to zoomclick to zoomhttp://img51.imageshack.us/img51/4636/93463563.jpghttp://img689.imageshack.us/img689/5696/106vw.jpghttp://img63.imageshack.us/img63/9185/92582792.jpghttp://img715.imageshack.us/img715/9199/68268739.jpgทฤษฎีสมคบคิด/Conspiracy Theory
องค์กรลับ

สารบัญ
 1. ฟรีเมสันส์ Freemasons
 2. ไพรเออรี ออฟไซออน  Priory of Sion
 3. สกัลแอนด์ โบนส์  Skull and Bones
 4. ไทรเลทีรัล คอมมิสชั่น Trilateral Commission
 5. โบฮิเมียนคลับ  Bohemian Club
 6. สยาม และ ฟรีเมสันส์
 7. ฟรีเมสันส์ในทัศนะของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
 8. ฟรีเมสันส์ในทัศนะของ มุสลิม อ.บรรจง บินกาซันillumi1.jpg


องค์กรลับ

Illuminati แปลตรงตัวตามดิกชันนารี่  หมายถึง ผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ
อิลลูมินาติ เป็นกลุ่มนักวิทยาศาตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเนื่องจาก  พวกตนได้ถูกกลุ่มคริสตจักร ไล่ฆ่า เพราะถูกกล่าวหา
ว่าเป็นลัทธิของซาตาน เนื่องจากเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับคริสตจักร ในเรื่องการ กำเนิดโลก และ
ในอีกหลายๆเรื่อง ประเด็นหลักก็คือ คริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสสารไม่มีวัน
เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า (จึงได้เกิดทฤษฎี บิกแบง ที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดโลกที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด ในทาง
วิทยาศาสตร์

    เนื่องจากในอดีต คริสตจักร เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมาก ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจต่อกรได้จึงต้องคอยหลบหนี
หรือแอบซ่อนไม่เปิดเผยตัว จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ illuminati และหาที่รวมกลุ่มเพื่อ ใช้สนทนาเรื่องวิทยาศาตร์กัน
หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิด สมาชิกกลุ่ม อิลลูมินาติ เช่น กาลิเลโอ

นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ได้แทรกซึมเข้าไป ยังกลุ่มเมซันด้วย กลุ่มเมซัน คือกลุ่มคนที่มีอำนาจ
ทั้งด้านการเมืองและการเงิน เป็นพวกนายธนาคารหรือนักการเมือง อยู่ในกลุ่มนี้

      มีการแทรกซึมของ อิลลูมินาติ ไปใน กลุ่มเมซัน รองประธานาธิบดี วอลเลซ ( Henry Agard Wallace เป็นรอง
ประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐ) เป็นผู้เสนอสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ ประธานาธิบดีรูสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt
ประธานาธิบดีคนที่32-33ของสหรัฐอเมริกา) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในธนบัตรดอลลาร์ เนื่องจากทั้งคู่อยู่ใน กลุ่มเมซัน
และการที่รองประธานาธิบดีวอลเลซเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือว่าเขาก็เป็นส่วน
หนึ่งของ อิลลูมินาติ ด้วย

สรุปได้ว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ต้องการที่จะล้มล้างคริสตจักรนั้นเอง โดยการหาทฤษฎี ต่างๆมาหักล้างเรื่องพระเจ้า
เพื่อที่จะเปลี่ยนแกนอำนาจความเชื่อของคนในยุคนั้นจากทางด้านศาสนามาเป็น ด้านวิทยาศาตร์นั้นเอง

อย่างที่บอกกลุ่มอิลลูมินาติ มีการแทรกซึมของอิลลูมินาติไปในกลุ่มFREEMASONตอนสร้างเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
กลุ่มอิลลูมินาติได้ออกแบบเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ถ้ามองจากมุมสูง (มองจากนอกโลก)  สังเกตดีๆจะเห็นเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอิลลูมินาติคือรูปดาว


เมืองหลวงสหรัฐอเมริกา มีผังเมืองเป็นรูป พีระมิดมีตา ตรงดวงตาซาตาน
คือ อาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตัน ดีซี ศูนย์กลางการบริหารประเทศ

       ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ธาตุทั้ง 4 สิ่งเป็นธาตุสากลของหลายชนชาติ  โดยธาตุนี้ถูกนำมาใช้ดูลักษณะ  ของคนตามวิชา
นรลักษณ์
ของหมอดูด้วย

หากจะอ้างว่านี้คือวิธีของนักวิทยาศาสตร์ก็นับว่าน่าสนใจที่นำทฤษฎีนี้มาโยง กับ สมาคมลับอย่าง "อิลลูมินาติ" เพราะดู
มันจะขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์

การสร้างผังเมือง เป็นศาสตร์หนึ่งของพวกสถาปนิก เรื่องนี้จึงโยงไปถึงกลุ่ม "ฟรีเมสัน" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การรื้อฟื้น
เรื่องฟรีเมสันในนิยายเรื่องนี้ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
            -ขอบคุณข้อมูลจาก เว็ปสวีทเมอร์เดอร์ครับ

----------------------------------------------------------------


ILLUMINATI

อิลลูมินาติ (อังกฤษ: Illuminati) เป็นชื่อที่อ้างอิงถึงกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในความเป็นจริงและใน
เรื่องแต่งในอดีตนั้นใช้อ้างถึงบาวาเรียนอิลลูมินาติ ซึ่งเป็นสมาคมลับในยุคเรืองปัญญาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม
พศ.2319  สำหรับในปัจจุบันจะใช้อ้างถึงองค์กรสมคบ คิดที่ถูกอ้างว่า  เป็นกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจอย่างลับๆ โดยการ
ควบคุมเหตุการณ์ในโลกทุกวันนี้ผ่านทางรัฐบาลและกลุ่มบุคคลอื่นๆ คล้ายกับว่าเป็นการฟื้นคืนชีพหรือการสืบทอดอำนาจ
อย่างต่อเนื่องของบาวาเรียน อิลลูมินาติ โดยในบริบทนี้คำว่า อิลลูมินาติ มักจะถูกใช้อ้างถึง New World Order (NWO)
นักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากเชื่อว่าอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่จะนำ ไปสู่การสถาปนาลัทธิดังกล่าว และข้อเท็จ
จริงที่สร้างความสับสนมากขึ้นไปอีกก็คือ ปัจจุบันมีกลุ่มภราดรหลายกลุ่มที่มีคำว่า "อิลลูมินาติ" อยู่ในชื่อกลุ่มด้วย


ประวัติการก่อตั้ง อิลลูมินาติ

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม พศ.2319 ในเมืองอินกอลสตาดท์(บาวาเรียตอนบน)โดย Adam Weishaupt
ผู้เลื่อมใสในคณะเยซูอิต และ เป็นศาสตราจารย์ด้านประมวลกฎหมายโรมัน เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นฆราวาสคนแรก ที่
มหาวิทยาลัยอินกอลสตาดท์ องค์กรนี้ก่อตัวขึ้นจากนักคิดเสรีในฐานะเป็นผลพวงจากยุคเรืองปัญญา ซึ่งนักเขียนร่วม
สมัยบางคนอย่างเช่น Seth Payson  เชื่อว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อแทรกซึมและโค่นล้มรัฐบาลของหลายๆรัฐในยุโรป
ขณะที่นักเขียนบางคนอย่าง Augusting Barruel และ John Robison ได้กล่าวอ้างว่า อิลลูมินาติ อยู่เบื้องหลังการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส

- หลายเหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกครั้ง สำคัญๆ สมาคมลับ ไม่สมาคม
ใดก็สมาคมหนึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลัง เหตุการณ์เหล่านั้น แต่ถ้าใครๆก็รู้ว่าสมาคมลับมีตัวตน  จริงๆแล้วมัน
จะเป็น สมาคมลับได้ อย่างไร

ชื่อสมาคมลับหลายแห่งมักถูกเอ่ยถึงในนิยายและภาพยนตร์แนว อาชญากรรมลึกลับซ่อนเงื่อน หลายคนอาจเคยได้ยิน
ชื่อสมาคมเหล่านี้มาบ้าง และหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อสมมุติ    วันนี้เราจะมาดูกันว่าสมาคมลับเหล่านั้นมี
อะไรบ้าง

เรื่องราวจริงเป็นยังไง ก็คงให้เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ นักทฤษฎี ต่างๆ ค้นคิดกันไป
แต่ในเรื่องของโหราศาสตร์  เมื่อมีวันที่ก่อตั้งแล้วก็สามารถที่จะผูกดวง เพื่ออ่านข้อมูลออกมาได้

จึงผูกดวงตามนี้

อิลลูมินาติ(Illuminati) พ 01/05/2319 12:14:04 Gotha, Germany 10E41,50N57,1,0 โดยที่ไม่ทราบ
เวลาและสถานที่แน่นอน จึงผูกดวงที่ MC=SU โดยสุ่มใช้สถานที่เป็นที่ Gotha (ตามที่คาดว่าเป็นที่ก่อตั้ง illuminati)
 
จากภาพดวง พบข้อมูลน่าสนใจ มีโครงสร้าง T-Sqr ของ PO=VE/SA โดยที่ SA ทับ MO(จันทร์)
 
PO=VE/SA(T-Sqr) =MO =JU =NE =AP
โพไซดอน=ศุกร์/เสาร์ : ความสอดคล้องต้องกันทางศาสนาที่ถูกรบกวน (ตีความได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อทาง
ศาสนาที่ไม่สอดคล้อง)
AP=VE/PO(T045) =MO =SA =NE
อาพอลลอน=ศุกร์/โพไซดอน : มิตรสหาย ผู้มีจิตใจตรงกันหรือผู้ร่วมศรัทธาในศาสนาและในปรัชญาชีวิต
MA=UR/ZE(T030) =AS/MO
อังคาร=มฤตยู/เซอุส : ให้กำเนิดบุตรชาย โมโห รั้นโดยฉับพลัน การกระทำต่อต้าน
HA=AR/AP(YOD) =AS
ฮาเดส=เมษ/อาพอ ลลอน : ความขาดแคลนที่ขยายตัวออกไป ค้าของเก่า ประวัติศาสตร์
 
VE+PO-AP =VE =JU =AP =PO
ศุกร์+โพไซดอน-อาพอลลอน : มิตรสหาย ผู้มีจิตใจตรงกันหรือผู้ร่วมศรัทธาในศาสนาและในปรัชญาชีวิต
KR+CU-HA =MO =VE =SA =NE =AP =PO
โครโนส+คิวปิโด-ฮาเดส : สมาคมชั้นสูงที่ยากจน ความโชคร้ายของบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
CU+HA-PO =MC =SU =NO =MC/SU =VX
คิวปิโด+ฮาเดส-โพไซดอน : หมู่คณะที่ต่ำต้อยทางปัญญา ศาสนาหรือปรัชญาชีวิต หมู่คณะที่ยังอยู่ในอดีตทางด้านปัญญา
NO+CU-NE =AR/AS =MC/MO =SU/MO =MC/PO =ME =PL
ราหู+คิวปิโด-เนปจูน : ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับสมาคมลับแห่งหนึ่ง
NO+NE-ME =AR/AS =MC/AS =AS/SU =ZE
ราหู+เนปจูน-พุธ : สมาคมลับที่ดำเนินการโดยแนวความคิดที่ไร้ผล
 
Illuminati จะเริ่มก่อตั้งด้วยเหตุผลทางด้านความเชื่ออย่างไร เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ หรือ เป็นสมาคมลับที่วางแผน
การจัดระเบียบโลกใหม่
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาความจริงกันต่อไป หรือว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ Conspiracy Theory อย่างหนึ่งเท่านั้น


http://img687.imageshack.us/img687/1369/illuminati1e.jpg

อิลลูมิเนติ   Illuminati

สมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
1776 โดย อดัม ไวส์ฮอพ (Adam Weishaup) ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่สั่งสอนกัน
มาทั้งเรื่องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่า
สมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบ กษัตริย์ของหลายๆประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประ
กาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776

ต่อมาในปี 1784  เจ้าชายคาร์ล ธีโอดอร์ (Karl Theodor) ผู้ปกครองรัฐอิสระบาวาเรีย  ออกกฎหมายห้ามการก่อตั้ง
สมาคมลับ มีการตรวจค้นบ้านและจับกุมสมาชิกอิลลูมิเนติได้หลายคน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าแนวความคิด
ของลัทธิอิลลูมิเนติไม่ได้สูญสิ้นไปกับการ สลายสมาคมอิลลูมิเนติในครั้งนั้น  เหตุการณ์สำคัญๆของโลก  เช่น การปฏิวัติ
ฝรั่งเศสปี 1789 การปฏิวัติในรัสเซียปี 1905 และ 1917 ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของสมาคมอิลลูมิเนติ

http://img88.imageshack.us/img88/6959/freemasons800.jpg

ปี 1782 อเมริกาออกแบบตราแผ่นดินใหม่โดยด้านหลังของตราแผ่นดินเป็น  ภาพพีระมิดสร้างไม่เสร็จ มีดวงตาอยู่บนยอด
ล้อมรอบด้วยภาษาละติน “Novus Ordo Seclorum” (New Order Of The Ages)   ซึ่งหลายคนเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์
ของสมาคมอิลลูมิเนติ ดวงตานั้นหมายถึงสมาชิกอิลลูมิเนติกำลังจับตามอง (โลก) และ  “Novus Ordo Seclorum”    คือ
New World Order หรือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการ(ปก)ครองโลก และต่อมาในปี1935 ภาพตราแผ่นดินนี้ถูกนำมาตีพิมพ์
ลงบนด้านหลังของธนบัตร 1 ดอลลาร์ภาพธนบัตร 1 ดอลล่าร์ของอเมริกา จะเห็นว่ามีการเขียนภาษาลาติน ที่หมายถึง ระเบียบโลกใหม่
- มีรหัส 666 ที่ หมายถึง เครื่องมือหรือสัญญลักษณ์ของสัตว์ร้าย
- ดวงตาของซาตานและอื่นๆมากมายไม่ต่างกับยันต์ทางไสยศาสตร์ดำเลย

ปัจจุบัน สโลแกนของการปฏิวัติสำหรับ กลุ่มอิลลูมิเนติ ในภาษาลาติน คือ"NOVUS ORDO SECLORIUM"
อันซึ่งหมายถึง "A NEW ORDER FOR THE AGES" การจัดระเบียบสำหรับยุคใหม่ ซึ่งมาจาก ความรู้ทาง
โหราศาสตร์


เครื่องหมายบนหลังธนบัตร 1 ดอลลาร์ กับ ดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่ง (ALL-SEEING-EYE) เป็นสัญลักษณ์
ของ เวทมนตร์ พบได้ในกลุ่มเมสัน (The Masons-เป็นกลุ่มที่มีแนวทางเดียวกัน)

File:USA Great Seal Reverse.png
เครื่องหมายอิลูมินาติ

อย่างแรก คือ Numerology  เป็นศาสตร์ทางตัวเลขซึ่งเป็นองค์ความรู้เก่าแก่จากคัมภีร์ของ พวกฮิบรู หรือ ยิว
เป็นการ Code ตัวหนังสือให้เป็นตัวเลข คือการเอาตัวหนังสือซ่อนไว้ในตัวเลขนั่นเอง

ชาวฮีบรูยังนำตัวเลขไปเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล พวกเขามิได้แยกระบบตัวอักษรกับตัวเลขออกจากกัน แต่ตัวอักษร
นั้นมีพื้นฐานมาจากตัวเลข ระบบตัวอักษรถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระบบ และถูกกำหนดรูปแบบที่บอกถึงระดับที่ต่อเนื่อง
กันไปตามกระบวนการการพัฒนาของ จักรวาล ชื่อภาษากรีกและฮีบรูในพระคัมภีร์มีนัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างความหมายตามตัวอักษรและตัวเลข

ในภาษากรีกดั้งเดิม คำว่า Jesus หมายถึง Iesous (ไม่มีตัวอักษร J ในตัวอักษรกรีก) ชื่อดังกล่าวมีค่าเท่ากับตัว
เลข 888 ซึ่งหมายถึง จิตใจที่สูงกว่า หรือ จิตใจศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อลึกลับของกรีก

“จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตาย” 
ในภาษากรีกคือหมายเลข 666 ( ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพันธสัญญา
ใหม่ ว่าหมายถึง “สัตว์ร้าย” )


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Department_of_state.svg/2000px-Department_of_state.svg.png
ตราสัญญลักษณ์ของ ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา


ซึ่ง กลุ่มอิลลูมิเนติ ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากการลงนามประกาศอิสรภาพของอเมริกา
ในวันที่ 4 กรกฏาคม 1776 ชาวอเมริกันสร้างความเชื่อถือด้วยตัวเลขโรมัน MDCCLXXVI บนฐานปิรามิด

ซึ่งบวกกันแล้วได้เท่ากับ 1776
MDC = 1600 + CLX = 160 + XVI = 16 = 1776

ตามคำทำนายในไบเบิ้ลที่ว่า "SPEAK AS A DRAGON" Revelations 13:11

เพื่อแสดงถึงการต่อสู้กัน ภายใต้อาณาจักรของปีศาจโดยประชาชนของเขา ให้ดูที่เลข 13 เพื่อแสดงให้เห็นว่า
มันเป็นส่วนสำคัญของผู้ที่ร่วมกันคิดขึ้นมา เวทมนตร์ของเลข 13 เป็นเลขที่มีความอาถรรพ์มากที่สุดในการทำพิธีข่ม
เหมือนเมื่อสมัยยุคกลาง, ที่กลุ่มแม่มด โดยปรกติจะมีสมาชิกจำนวน 13 คน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเหล่า
แม่มดร่ายมนตร์ที่จะทำร้ายคน หรือรักษาพวกเขา 13 แม่มดจะยืนอยู่ภายในกรอบห้าเหลี่ยม (ศูนย์กลางของดาวห้าดวง)
และเรียกนำวิญญาณ (familar spirits Deut. 18:11) อันซึ่งที่แท้จริงก็คือ ปีศาจ และเหล่าแม่มดจะควบคุมพวกมันด้วย
คำสั่ง ปีศาจจะปรากฏตัวในจุดศูนย์กลางของห้าเหลี่ยม(จุดดาวห้าดวง)

300n.jpg

สัญญลักษณ์ลึกลับกับคำขวัญ  "NOVUS ORDO SECLORUM" ที่เป็นอนุสรณ์ในการก่อตั้งของกลุ่มอิลลูมิเนติ ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 1776  ไม่ใช่ 4 กรกฏาคม และมันมิใช่โดยความบังเอิญ นั่นคือ นกอินทรี อันซึ่งเป็นสัญญลักษณ์
ตัวแทนสำหรับ ลูซิเฟอร์ (Lucifer) ในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ฟินิกซ์ (Phoenix) และ ปัจจุบัน
ได้ถูกนำไปใช้เป็นสัญญลักษณ์ของ ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ทำเนียบขาว)
 
click to zoomhttp://wapedia.mobi/thumb/f25b14800/th/max/1440/900/US-GreatSeal-Obverse.svg?format=jpg%2Cpng%2Cgif&ctf=0?format=jpg,png,gif&loadexternal=1

ความหมายที่ซ่อนไว้ในตราดวงนี้

  1.  ดาว 13 ดวง คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
  2.  อยู่ในวงกลมที่มี 28 ขีด หรือ Guide Line คือ ความเป็นนิรันดร์
  3.  ป้ายผ้า 13 ขยัก คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
  4.  ตัวหนังสือ E PLURIBUS UNUM หรือ “One of Many” หรือ “หนึ่งจากหลายๆสิ่ง”
  5.  ปีกข้างซ้าย มี 32 ขนนก เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือ
       ฟรีเมสัน (Free Mason)ในยุโรป มี 32 ระดับ
  6.  ปีกข้างขวา มี 33 ขนนก  เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือ
       ฟรีเมสัน (Free Mason)ในอเมริกา มี 33 ระดับ
  7.  เส้นแนวนอน 12 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง ความเป็นรัฐบาล
  8.  เส้นแนวตั้ง 18 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง การเป็นนายทาส 
  9.  ซึ่งแบ่งได้ 6 แถบใหญ่ หมายถึง มนุษย์
10.  แถบสีแดงและขาวรวมกันได้ 13 แถบ แยกเป็น
11.  แถบขาว 7 แถบ หมายถึง พระเจ้า
12.  แถบแดง 6 แถบ หมายถึง มนุษย์ แถบแดงวางทับแถบขาว หมายถึง มนุษย์อยู่เหนือพระเจ้า
13.  กรงเล็บ 2 ข้างๆ ละ 4 รวมเป็น 8 เล็บ คือการเริ่มต้น
14.  ลูกธนู 13 ดอก หมายถึง การต่อต้านหรือปกป้องตัวเองของประชาชน
15.  ช่อมะกอกที่มี 13 ใบ หมายถึง เสรีภาพ
16.  ผลเบอรี่ 13 ผล หมายถึง ผลของเสรีภาพ
17.  ขนที่หาง 9 ขน หมายถึง ความสำเร็จ หรือบรรลุผลแล้วนั่นเอ“Numerology”
ตัวเลขจำนวนที่ปรากฎในสัญญลักษณ์บน ตราแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ปรากฏในแบงค์ 1ดอลล่าร์US
มีความหมายดังนี้

จำนวนเลข   6  หมายถึง Man คือ มนุษย์
จำนวนเลข   7  หมายถึง God  คือ พระเจ้า
จำนวนเลข   8  หมายถึง New Beginning คือ การเริ่มต้นใหม่
จำนวนเลข    9  หมายถึง Complete or Finish คือ การเสร็จสิ้น หรือ ความสำเร็จ
จำนวนเลข 12  หมายถึง Government and Perfection คือ รัฐบาลและความสมบูรณ์แบบ
จำนวนเลข 13  หมายถึง Rebellion คือ การปฏิวัติ หรือ การก่อกบฏ
จำนวนเลข 18  หมายถึง Bondage หรือ ความเป็นทาส
จำนวนเลข 28  หมายถึง Eternity คือ ความเป็นนิรันดร์

บนด้านหลังของธนบัตรฉบับหนึ่งเหรียญดอลล่าร์ ไม่เฉพาะตำแหน่ง ฟินิกซ์(อินทรี)  Phoenix (EAGLE) แสดงที่จุดนี้
เท่านั้น, ดูที่ดาวเหนือหัวอินทรี จะมี 13 ดวง การจัดเรียงเอาไว้ไม่ใช่ความบังเอิญ นั่นคือ ดาว 13 ในกรอบหกเหลี่ยม
ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ เวทมนตร์ปีศาจ (EVIL SIGN IN WITCHCRAFT)   อเมริกันสร้างด้วยความเชื่อว่า
ดาว 13 ดวงนั้น เป็นตัวแทน 13 จักรวรรดิดั้งเดิม อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาดูใกล้ๆ ในวงกลมล้อมรอบภาพนกอินทรีย์
(great seal of the United States) จะค้นพบว่าผู้ที่ออกแบบนี้ แสดง 13 หมายเลขอาถรรพ์  โดยเจตนาและแฝง
ความหมายเอาไว้  สังเกตุได้จาก จำนวนครั้งที่ใช้ เลข 13 คือ
 1. กรอบหกเหลี่ยมถูกจัดเรียงโดยห้าเหลี่ยม (ดาว) 13 ดวง
 2. โล่ห์ป้องกันหน้าอกของนกอินทรีมี แถบ 13 แถบ
 3. ผลเบอร์รี่ 13 ผล บนกิ่งมะกอก ในกรงเล็บขวาของนกอินทรี
 4. ลูกธนู 13 ดอก ในกรงเล็บซ้ายของนกอินทรี
 5. ใบมะกอก 13 ใบ บนกิ่งมะกอก


ในความหมายทางอิสลาม
ปิรามิด     เป็นสัญลักษณ์ที่น่าหลงใหลดึงดูดใจของ ฟรีเมสัน มาช้านาน เพราะมันคือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา
ซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริ่มต้นของมันย้อนไปถึง Enoch ( นบีอิดรีส ผู้ที่อัลลอฮฺสอนให้
ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็น สถาปนิกคนแรกของโลก )

ภาษาลาติน E Pluribus Unum' ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้ว่า ‘ หนึ่งเดียวเหนือความหลากหลาย ’
ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึก รวมรัฐและระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว
โดยมีผู้ปกครองคือกลุ่ม ผู้บูชาซาตาน

หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดปิรามิดได้ นัยของความหมายนี้คือ  แผนการนี้ยังไม่อาจ
บรรลุสู่ความสำเร็จได้ จนกว่าระเบียบโลกใหม่จะถูกสถาปนาขึ้นปกครอง ประชาคมโลกทั้งมวล

เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้มี ขนที่ปลายปีกอยู่จำนวน 32 ขน คือตัวเลขของระดับขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite
Freemasonry โดยมีขนที่แอบแฝงอยู่ที่ชั้นใน มีอยู่จำนวน 34 เส้น และ 33 เส้นตามลำดับ ดังกล่าวคือ
ตัวเลขของระดับขั้นชั้นสูงในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry ส่วนหางซึ่งมีขนจำนวน 6 เส้น
คือตัวเลขของระดับ สภาผู้บัญชาการของกลุ่ม Scottish Rite Freemasonry

ดวงดาวห้าแฉกเหนือหัวของอินทรี เป็นรูปแบบดาวที่ใช้กันโดยทั่วไปในหมู่นักไสยศาสตร์ ดวงดาวจำนวน 13
ดวงล้อมอยู่ด้วยรัศมี 28 แฉกนัยความหมายทางไสยศาสตร์คือ การฉ้อฉลคอรัปชั่น, การก่อกบฏ และ
ความเป็นนิรันดร์

หน้าอกอินทรีมีโล่ห์ ความหมายโดยตรงคือการปกป้องคุ้มครอง ในรูปโล่ห์ที่ด้านบนสุด จะเห็น เส้นนอน 12 เส้น
อยู่บน เส้นตั้ง 18 เส้น (6 เส้นประกอบจากเส้น 3 เส้น) นัยความหมายทางไสยศาสตร์คือ รัฐผู้ปกครอง
และความเป็นทาส

กรงเล็บทั้งแปด กำกิ่งมะกอกที่มีผลเบอร๊่ 13 ผล และใบ 13 ใบ กับลูกศร 13 ดอก กิ่งมะกอกและผลของมัน
คือ ความสันติภาพและผลของมัน ลูกศรคือสงครามและความแข็งแกร่งของกองทัพกงเล็บทั้งแปด
คือ ความหมายของการเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึ้นปกครองเหนือ
อำนาจการปกครองรูปแบบเดิมโดยใช้พลังอำนาจ รัฐบาลใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นนี้ แน่นอนอย่างที่สุดถูก
บงการโดย กลุ่มอิลลูมิเนติ

เบื้องหลัง โล่ที่ปกคลุมหางทั้งเก้า หมายถึง การชี้นำและการควบคุม 9 คือความหมายของการสิ้นสุด ถูกใช้คู่กับ
ความหมายของหางทั้งเก้า ความหมายคือ ด้วยการชี้นำและการควบคุมบงการเท่านั้นที่จะนำไปสู่
การสถาปนารัฐบาลใหม่


สรุป คือ พลังอำนาจที่เกิดจากการครอบงำด้วยอำนาจของซาตาน ที่เข้าควบคุมบงการและกำหนดแนวทาง

ชุกรี การิมี  กลุ่มอัซซาบิกูน http://pakalert.files.wordpress.com/2009/01/illuminati-dollar.jpg
M-A-S-O-N

องค์กรอิลูมิเนติ ตัวร้ายไม่ค่อยได้ออกหน้า แต่คนที่เป็นหัวกระทินั้น เรียกว่ากลุ่มบิลเดอร์เบอร์เกอร์ (นิกายฟรีเมสันส์
-ลัทธิกระโหลก-กระดูกไขว้-ในอเมริกา  ล้วนเชื่อมโยงกัน)   บิล เกตต์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ ,บริษัทอินเทล-ไอบีเอ็ม-
เจ้าชายยุโรป
เศรษฐีโรงถลุงเหล็ก ร็อกกี้เฟลเลอร์   อะไรต่างๆ ล้วนเป็นสมาชิกตัวเอ้ -รายชื่อเท่าทีี่เห็นคุ้นตา ฮิลลารี่
(ในฐานะเลขานุการ-ฝ่ายต่าง ประเทศสหรัฐ)และ บิล คลินตัน --นายโทนี่ แบรล์-มากาเร็ต แทชเชอร์-อื่นๆอีกมากมาย
จากเกือบทุกประเทศ ว่ากันว่า อดีตนายก ของไทย ก็น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะโดนยึดทรัพย์แต่ก็ยังมีเงินบินไปบินมาอยู่
ได้ครับ--ฮา


ปี 1990 ประธานาธิบดีจอร์ช บุช ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ Toward The New World Order หรือการก้าวเข้าสู่ยุค
การจัดระเบียบใหม่ให้กับโลก ทำให้ข้อสงสัยว่า อเมริกาอยู่เบื้องหลัง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ
และการเงินของหลายๆประเทศ มีน้ำหนัก

The Illuminati and the New World Order

A conspiracy in which powerful and secretive groups (the Illuminati, the Bilderberg Group and other shadowy
cabals) are plotting to rule mankind with a single world government. Many historical events are said to have
been engineered by these groups with one goal – the New World Order (NWO).

The groups use political finance, social engineering, mind control, and fear-based propaganda to achieve their
aims. Signs of the NWO are said to be the pyramid on the reverse of the Great Seal of the United States, inset,
strange and disturbing murals at Denver International Airport, pictured, and pentagrams in city plans.

International organisations such as the World Bank, the IMF, the European Union, the United Nations, and Nato
are listed as founding organisations of the New World Order.
The Illuminati

Over the centuries, lots of groups have called themselves the Illuminati (“Enlightened Ones”), but the one
we’re talking about here began as the Bavarian Illuminati. A radical product of the Enlightenment and offshoot
of the religion-based Freemasons, the Illuminati espoused secular freethinking and intellectualism and proved
a threat to Europe’s old order. Although they were officially banned by the Bavarian government in 1784,
some claim that they live on to this day in other guises. So, what’s the Illuminati’s goal? To establish a new
world order of capitalism and authoritarianism, of course! They’ve been accused of manipulating currencies,
world stock markets, elections, assassinations, and even of being aliens. One common myth is that the e
ye-and-pyramid image on the dollar bill is a symbol of the Illuminati watching over us. Nope. It’s a symbol
of strength and durability (though unfinished, symbolizing growth and change), and the all-seeing eye represents
the divine guidance of the American cause. Or so the government says.