lekcje‎ > ‎

19. atrybuty niezgodne, transformacje, kapitalizacja (pisanie dużych liter)

Atrybut zgodny zgadza się z przedmiotem (rzeczownik, zaimek, liczebnik, ...) co do przypadku, rodzaju, liczby i podąża za zmianami, które w nim zachodzą. Stoi zwykle przed swoim przedmiotem i jest bardzo często reprezentowany przez przymiotnik albo zaimek przymiotny.
 
przykład:
 
dobry (M) človiek
 
(M),
dobrego (D) človieka (D),
dobremu (C) človieku (C), ... = dobremu człowiekowi
 
 
atrybut niezgodny
 
Atrybut niezgodny nie zgadza się z przedmiotem (rzecz., zaim., licz. ...) co do przypadku, rodzaju i liczby i utrzymuje ten sam przypadek bez względu na zmiany w odpowiadającym mu przedmiocie. Występuje zwykle po swoim przedmiocie i jest bardzo często reprezentowany przez rzeczownik albo zaimek, w niektórych przypadkach z opcjonalnym przyimkiem.
 
przykład:
 
človiek (M) iz Ameriky (D),
človieka (D) iz Ameriky (D),
človieku (C) iz Ameriky (D), ... = człowiek (zmienia się) z Ameryki (nie zmienia się)
 
Jest oczywiste, że zgodne i niezgodne atrybuty można dodać do tego samego obiektu (przedmiotu). (e.g. dobremu (C) človieku (C) iz Ameriky (D))
 
 
transformacja podmiotu w klauzuli z czasownikiem byti = być
 
W niektórych sytuacjach trzeba przekonwertować (skompresować) całą klauzulę w jednolity element innej klauzuli. Oryginalne elementy klauzuli w mianowniku są konwertowane do atrybutu zgodnego, a pozostałe komponenty klauzuli są konwertowane do atrubutów niezgodnych.
 
przykład:
 
Muž jest dobry. Toj muž jest iz Ameriky. Vidime tu togo muža.
= Mężczyzna jest dobry. Ten mężczyzna jest z Ameryki. Widzimy tu tego mężczyznę.
 
pierwsze dwie klauzule są tranformowane jako element trzeciej klauzuli:
 
Vidime tu dobrego muža iz Ameriky. = Widzimy tu dobrego mężczyznę z Ameryki.
 
 
Pasywne klauzule są przekształcane w taki sam sposób jak inne klauzule z czasownikiem byti = być. Jedyną różnicą jest to, że wykonawca w narzędniku przechodzi do atrybutu niezgodnego  z przyimkiem ot + dopełniacz.
 
przykład:
 
Slovo jest pisane Bogom. = Słowo jest pisane przez Boga.
 
jest transformowane do:
 
slovo ot Boga (D) = słowo (od) Boga.
 
 
transformacja podmiotu w klauzuli z innym czasownikiem
 
Czasownik tej klauzuli jest przekształcany w czynny imiesłów przymiotnikowy  podmiotu. Pozostałe komponenty klauzuli sa przekształcane do postaci atrybutów niezgodnych.
 
przykład:
 
Žena piše pismo. Ta žena sedi doma. = Kobieta pisze list. Ta kobieta siedzi w domu.
 
Pierwsza klauzula przekształcana jest w element drugiej klauzuli:
 
Žena pišuča pismo sedi doma. = Kopieta pisząca (podczas pisania) list, siedzi w domu.
 
 
transformacja całej klauzuli
 
Kiedy trzeba przekształcić całą klauzulę, możemy przekształcić czasownik w rzeczownik odsłowny, a inne elementy klauzuli w elementy o cechach (atrybutach) niezgodnych. Następnie musimy:
 
  •    Podmiot oryginalnej klauzuli w mianowniku przekształcić do atrybutu niezgodnego z przyimkiem ot + dopełniacz.  
  •    Przedmiot oryginalnej klauzuli w bierniku przekształcić do atrybutu niezgodnego w dopełniaczu.
  •    Przysłówki transformować do przymiotników, a czasowniki do rzeczowników odsłownych.
przykład:
 
Brat dobro rysovaje naš dom. = Brat dobrze rysuje nasz dom.
 
zastosowanie transformacji:
 
brat (M) → ot brata (D)
dobro (przys.) → dobre (przym.)
rysovaje (czas.) → rysovanije (rzecz. odsłowny)
naš dom (B) → našego doma (D)
 
oryginalną klauzulę możemy transformować następująco:
 
dobre rysovanije našego doma ot brata
 
 
atrybut wielokrotny
 
Wielokrotny atrybut jest prostą sprawą. Chodzi o więcej atrybutów w tym samym przypadku, rodzaju, liczbie, które występują w zdaniu kilka razy w pewnej kolejności.
 
przykład:
 
Kto jest toj filosof, učitel naš? = Kto jest tym filozofem, nauczycielem naszym?
 
 
kapitalizacja
Nowosłowiański jest językiem pomocniczym, a więc nie ma ścisłych reguł dotyczących kapitalizacji (pisania dużymi literami). Szczerze mówiąć, można stosować te same zasady, które znamy z języka ojczystego. Ale jest jedna prosta zasada:
 
 Każda nazwa, składająca się z podmiotu/przedmiotu powinna mieć rzeczowniki i przymiotniki  kapitalizowane
 
przykłady:
 
Slovacka Republika = Republika Słowacka
Europska Unija = Unia Europejska
Naum Ohridsky = Naum  Ohrydzki (z Ochrydy)
 
Comments