lekcje‎ > ‎

17. spójniki, partykuły i wykrzykniki

spójniki

Spójnik jest częścią mowy, która łączy dwa słowa, frazy lub klauzule razem. Spójniki  nieodmienne. Naucz się najczęściej używanych nowosłowiańskich spójników z poniższej tabeli:
 
 
 połączenie  i
 ni ...  ni ...     
 i
 ani ... ani ...
 rozłączenie
 ili
 i ili
lub, albo
 przeciwieństwo      
 no
ale
 przyczyna  bo, zatože
 da
 bo, ponieważ, dlatego, że
 odniesienie
 že
 że

Łączenie klauzul może być też realizowane przez różne odniesienia, zaimki wskazujące i pytające, liczebniki i przysłówki (e.g. iže, ktory, koliko, kdie, ...które łączą  główne koncepcje między nadrzędną i podrzędną klauzulą.


przykłady:

hlieb i vino = chleb i wino
ni cesara ni krala = ani cesarza, ani króla
Hočete li piti pivo ili vino? = Chcecie pić piwo, czy wino? (albo piwo albo wino)
Dobro to mysliš, no ne jest to možne. = Dobrze myślisz, ale to nie jest możliwe.
Išel jesm kupovati do t'rgu, bo doma ne bylo nijake jadenije. = Poszedłem na targ na zakupy, bo w domu nie było żadnego jedzenia.
Ne hoču auto, v ktorem jest slaby motor. = Nie chcę samochodu, w którym jest słaby silnik. (zaimek z przyimkiem v ktorem tworzy połączenie)


partykuły

Partykuła jest specjalną część mowy, która uzupełnia słowo lub klauzulę o wszelkie dodatkowe szczegółowe informacje. Już poznaliśmy partykułę li, która przenosi czasownik z trybu oznajmującego do trybu pytającego oraz partykuły da, ne. Oto tabela z najczęściej używanymi partykułami:

 zgoda
 da 
 ej
tak
oczywiście
 niezgoda  ne nie
 zapytanie  ače ..., pak ..., ili ... .     
 li 
 jeżeli..., zatem (to), albo, potem..., jeszcze, co więcej, inny
 
podkreślenie  ubo
 ali
 navyše    
 obače 
 tak więc, stąd,
jednak,
ponadto,
  mimo to, ale mimo tego

przykłady:

Ače izjutra bude dobre vreme, pak ne hoču ostati v domu.Jeśli jutro będzie ładna pogoda, to nie chcę siedzieć (zostać) w domu.
Esperanto imaje prostu grammatiku. Obače važi, že to ne jest dobry jezyk. = Esperanto ma prostą gramatykę. Mimo to nie jest to dobry język.
Ej, to jest pravda! = O tak, to jest prawda!

zauważ:

Języki słowiańskie zastępują często partykułę pytającą ače (albo podobną) czasownikiem w trybie pytającym (e.g. bude li dobre vreme, ...). Pamiętaj, że ten styl ma takie samo znaczenie jak standardowe ače ... .

wykrzykniki

Wykrzyknik jest nieodmiennym słowem używanym do wyrażania emocji czy nastrojów mówiącego. Są to przykładowo oh! = oh!, uva! = o!

przykład:

Oh, to ne jest možne! = Oh, to jest niemożliwe!

Ponadto, niektóre bezpośrednie wypowiedzi zamknięte w cudzysłowie są  także semantycznie traktowane jako wykrzykniki.
 
przykład:

"Dobro jesme!" je kazal tamtoj človiek. = "Mamy się dobrze" - powiedział tamten człowiek.
Žaba "plesk!" je skočila do vody. = Żaba "plusk!" skoczyła do wody.


żart


telefonat (rozmowa telefoniczna)

Diedko telefoniruje do doma, i telefon bere maly Ivanek.

diedko: "Zdravej! Prošu, daj mi mamku!"

Ivanek slabim glasom otgovorivaje: "Ja ne možu, mamka jest v kuhnji i mnogo plače."

diedko: "Dobro, daj mi otca!"

Ivanek iznovo slabo otgovorivaje: "Ja ne možu, otec jest takože v kuhnji i mnogo kriči."

diedko: "Spokojno, daj mi babku!"

Ivanek: "Babku takože ne možu. Ona je s mamkoj i plače."

diedko nervozno: "Prošu Tebe, jest li u Vas ještie niekto vazrastly?"

Ivanek: "Da, policija tu je."

diedko kriči do telefona: "Bože! I što u Vas dielaje policija?"

Ivanek slabim glasom otgovorivaje: "Oni mnie iskajut."


diedko (m.) = dziadek
Ivanek = imię dziecka
telefon (m.) = telefon
telefonirati, telefoniruješ (czas. niedok.) = dzwonić
dom (m.) = dom
brati (czas.) = brać
maly (przym.) = mały
zdravej! (wykrz.) = Bądź zdrów!
prositi, prosiš (czas. nied.) = prosić
dati, daješ (czas. dok.) = dać
mamka.) = mama
plakati, plačeš (czas. nied.) płakać
slaby (przym.) = słaby
glas (m.) = głos
otgovorivati, otgovorivaješ (czas. nied.) = odpowiadać
otec (m.) = ojciec
takože (przys.) = także
iznovo (przys.) = znowu
kuhnja (ż.) = kuchnia
mnogo (przys.) = dużo
kričati, kričiš (czas. nied.) = krzyczeć
spokojno (przys.) = spokojnie
nervozno (przys.) = nerwowo
babka (ż.) = babka
ještie (przys.) = jeszcze
vazrastly (przym.) = dorosły
policija.) = policja
Bog (m.) = Bóg
iskati, iskaješ (czas. nied.) = szukać
Comments