lekcje‎ > ‎

10. czas teraźniejszy

Czasowniki są podstawą każdego języka. Nowosłowiańskie czasowniki mają (tak jak w języku polskim) trzy osoby, liczbę pojedynczą i mnogą (jest także liczba podwójna), tryb rozkazujący, imiesłowy, tryb warunkowy i trzy czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły) z możliwością zwiększenia ogólnej liczby czasów do sześciu. Z tej perspektywy, język nowosłowiański nie różni od każdego innego języka indoeuropejskiego. Język nowosłowiański jest bardziej podobny do języka greckiego lub języków romańskich niż np. do angielskiego.
 
Na szczęście nie jest tak trudno nauczyć się systemu odmiany czasowników. Poza kilkoma wyjątkami. NS ma tylko dwie klasy czasowników. Istnieją dwa schematy odmiany (koniugacji): twarde i miękkie. Oznacza to, że wystarczy nauczyć się tych dwóch zestawów końcówek i stosować je do każdego czasownika

 1. Każdy czasownik nowosłowiański może mieć dwie różne formy tematu dla odmiany w czasie teraźniejszy i przeszłym, odpowiednio przeszłą i teraźniejsząTeraźniejsza postać czasownika może być taka sama jak przeszła, albo teraźniejsza jest dłuższa i bardziej miękka niż równoległa forma przeszła. Te informacje powinny być zawarte w słowniku.

 2. Nowosłowiańskie czasowniki posiadają bezokolicznik. Pamiętaj, że wszystkie czasowniki w bezokoliczniku mają zakończenie -ti dodane do tematu czasownika dokonanego.

 3. Należy także pamiętać o palatalizacji i eufonii  (przyjemny brzmieniowo ton wypowiedzi, harmonijny dobór dźwięków). Pamiętaj, że aby zachować podobieństwo brzmieniowe do naturalnych języków słowiańskich, trzeba utrzymać brzmienie kombinacji dźwięków kreowanych przez słowa bazowe i końcówki. Zajrzyj do lekcji pierwszej dla przypomnienia.


wzór koniugacji twardej (-eš  zakończenie czasowników w 2. lp.)

czas. dielati (robić, działać) - przykład dłuższego tematu w czasie teraźniejszym.

ja   
 dielaj-u  my  
 dielaj-eme
 ty   
 dielaj-eš      vy
 dielaj-ete
 on, ona, ono   
 dielaj-e  oni 
 dielaj-ut


czas. pisati (pisać) - przykład bardziej miękkiego tematu w czasie teraźniejszym.

ja   
 piš-u  my  
 piš-eme
 ty  
 piš-eš      vy 
 piš-ete
 on, ona, ono   
 piš-e  oni 
 piš-ut


Końcówki (-u, -, -e, -eme, -ete, -ut) są takie same zarówno dla dłuższego jak i bardziej miękkiego tematu czasownika w czasie teraźniejszym. Proszę zauważyć, że współczesne zachodnie i południowe języki słowiańskie mają tendencję do skracania dłuższych form przez usunięcie sylaby -je- (e.g. diela-je-šdiela-š, diela-je-mediela-me, ...). W języku nowosłowiańskim nie jest to jednak zalecane, ponieważ zjawisko to nie jest szeroko rozpowszechniona w ten sam sposób we wszystkich językach słowiańskich. Można jednak spotkać się z nim.
 

Odmień te podane czasowniki:
 
 čitati, čitaj-eš          
 czytać
 prodati, prodaj-eš
 sprzedawać
 možti, mož-eš
 móc
 hotieti, hoč-eš 
 chcieć
 piti, pij-eš    pić
 znati, znaj-eš    wiedzieć, znać
 iskati, iskaj-eš
szukać
 kazati, kaž-eš
 mówić
 pluti, pluj-eš
pływac


wzór koniugacji miękkiej (-iš zakończenie czasowników w 2. lp.)

czas. variti (gotować, warzyć) - przykład

ja  
 var-ju  my 
 var-ime
 ty  
 var-iš      vy  var-ite
 on, ona, ono  
 var-i  oni
 var-jut

możliwy opcjonalny zestaw końcówek na tym samym przykładzie
ja  
 var-im  my 
 var-ime
 ty  
 var-iš      vy
 var-ite
 on, ona, ono  
 var-i  oni
 var-it


Dobra wiadomość jest taka, że ​​wszystkie czasowniki w tym miękkim wzorcu (-ju/-im, -, -i, -ime, -ite, -jut/-it) maja identyczne tematy dla czasu teraźniejszego i przeszłego. Ale w przeciwieństwie do twardego wzorca mogą być podporządkowane eufonii (c-juč-u, s-juš-u, z-juž-u) w celu poprawy ostatecznej formy jak pokazano poniżej:
 
czas. prositi (prosić) - przykład eufonii (s-juš-u)

ja  
 proš-u  my 
 pros-ime
 ty  
 pros-iš      vy 
 pros-ite
 on, ona, ono  
 pros-i  oni
 proš-ut

czas. prositi (prosić) - możliwy opcjonalny zestaw końcówek bez zastosowania eufonii

ja  
 pros-im  my 
 pros-ime
 ty  
 pros-iš      vy
 pros-ite
 on, ona, ono  
 pros-i  oni
 pros-it


Istnieje pytanie, którą opcję
(
-ju/-im, ...) wybrać. Wschodnie języki słowiańskie (np. rosyjski) wolą zakończenie (-ju, -jut albo podobne), ale zachodnie i południowe języki słowiańskie wolą zakończenie (-im, -it albo podobne). Decyzja należy do Ciebie.

Odmień te podane czasowniki:
 spati, sp-iš
 spać
 kupiti, kup-iš            kupić
 slyšeti, slyš-iš  słyszeć
 vidieti, vid-iš  widzieć
 platiti, plat-iš   płacic
 letieti, let-iš
 lecieć
 govoriti, govor-iš
 mówić
 razumieti, razum-iš    rozumieć
 blagodariti, blagodar-iš  
 dziękować


czasowniki nieregularne byti = być, iti = iść, jasti = jeść 

Każdy język mówiony ma wiele wyjątków wśród czasowników. Sprowadziliśmy je do absolutnego minimum w języku nowosłowiańskim w celu utrzymania zrozumiałości dla Słowian. Dlatego mamy tylko trzy czasowniki nieregularne.  to: byti (być), iti (iść) i jasti (jeść). Poznaliśmy już czasownik byti. Zapamiętaj go i nauczyć się dwóch następnych:
byti
(być)

iti
(iść)

jasti
(jeść)

 jesm     
 jesme     
 idu  ideme      
jadu
 jademe  
 jesi  jeste  ideš  
 idete jadeš  
 jadete
 jest, je
 sut  ide  idut jade  jadut


zauważ, że
 1. Język nowosłowiański ma dwie formy dla drugiej osoby (ty): liczba pojedyncza (ty) i liczba mnoga (vy). Jeśli chcesz wywołać jedną osobę w formie grzecznościowej (tj. grzecznie, z szacunkiem, ...), należy użyć liczby mnogiej dla czasownika, nawet jeśli podmiotem jest tylko jedna osoba.
  Gospodi doktore (lp. W), jako jeste (lm.)?  Panie doktorze, jak Pan się miewa? (...jak się macie?)

  Moj prijateli (lp. W), kdie jesi (lp.)?  Mój przyjacielu, gdzie jesteś?


 2. Dla przypomnienia: nie ma potrzeby dodawać do czasowników we wszystkich sutuacjach zaimków osobowych (ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni). Słowiańskie czasowniki same realizują pełną informację o osobach poprzez osobiste przyrostki. Styl ten znany jest również z języków romańskich.

  Przykład: čitaju = (Ja) czytam, čitaje = (on) czyta, čitajeme = (my) czytamy, čitajut = (oni) czytają ...


 3. czasownik blagodariti (dziękować, temat czasu teraźniejszego blagodar-). Opcjonalnie możemy używać rzeczownika hvala (ż.) = dzięki, albo czasownika hvaliti (błogosławić, chwalić; wzór -, temat czasu teraxniejszego hval-).


przykłady

Idete li autom?     Czy jedziecie (lm.) samochodem (N)? 
Moj prijatel meso na jade, on jest vegetarian.     Mój przyjaciel (m.) mięsa nie je, on jest wegetarianinem.

Moja prijatelica meso na jade, ona jest vegetarianica.     Moja przyjaciółka (ż.) mięsa nie je, ona jest wegetarianką.

Jaku knigu čitaješ?      Jaką książkę czytasz (lp.)?

Prosim, kdie jest stanica autobusa?      Proszę powiedzieć, gdzie jest przystanek autobusowy?

Vidime veliky dom.      Widzimy wielki dom.

Koliko platim?      Ile płacę?

Ne možeš iti ot nas.     Nie możesz odejść od nas.

Idete li do kina?     Czy idziecie (lm.) do kina?

Da, ideme.     Tak, idziemy

Piješ li pivo?     Czy pijesz (lp.) piwo?

Ne, pivo ne piju.     Nie, nie pije piwa.

Hočete li niešto kupiti?     Czy chcesz (lp.) coś kupić?

Tutoj gospod vse plati.     Ten pan płaci za wszystko.

Prosime Vas, što tamo vidite?      Powiedzcie, co tam widzicie (pl.)?

Moj prijatel mnie ne hoče prodati svoje auto.     Mój przyjaciel nie chce mi sprzedać swojego samochodu.
Comments