Den norske skolen

Hver tirsdag fra klokken 18:00 - 19:30 er det norsk skole på Cults Academy. Skolen gjelder barn i skolepliktig alder og er et viktig tilskudd for de barna som vil holde norsken ved like og samtidig få lese- og skriveøving i morsmålet.

Lærerne ved skolen prøver så godt som mulig å tilrettelegge undervisningen for den enklelte elev da det kan være store variasjoner innen samme aldersgruppe.
Dette finnes naturlig i alle klasser, men kanskje ekstra mye der barna ikke har bodd i Norge i det hele tatt eller kun en av foreldrene er norske. Vi prøver å legge opp undervisningen på en slik måte at barna synes det er greit å gå på "Norskskolen" da dette tilbudet er på kveldstid og de aller fleste er trøtte etter en allerede lang skoledag.

Skolen er et gratis tilbud for alle norske barn og tar i mot nye elever ved skolen to ganger i året.

For mer informasjon ta kontakt med Berit Schildby schildby@sky.com