Velkommen!

Norwegian Club of Aberdeen (NCA) er en sosial klubb åpen for alle som har tilknytning til Norge. Formålet vårt er å tilby
et sosialt nettverk og aktiviteter til støtte og glede for medlemmene og deres familier.
Denne Web siden er laget av NCA for å hjelpe deg i gang med å bli kjent med dine nye omgivelser, og å bli kjent med andre likesinnede i og rundt Aberdeen.
 
 
 
This web site belongs to the Norwegian Club in Aberdeen which is a social club for people with ties to Norway. For more information contact the Club on e-mail:  ncaberdeen@gmail.com
 
 

Kontakt oss:

Hvis du ønsker å laste ned informasjonsheftet om Aberdeen så finner du det i  Om Aberdeen

Har du kommentarer eller informasjon du vil dele med andre?
Send mail til :
ncaberdeen@gmail.com

Du kan også nå oss på telefon: Oddveig Bakken (Styremedlem) 01224 872405