ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင္.(မင္းသမီး)

ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္
ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္


ေမြးသကၠရာဇ္ ၂၃.၆.၈၅
အမည္ရင္း ေမသဇင္
မိဘအမည္
ေမြးရာဇာတိ ရန္ကုန္
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
အလုပ္အကိုင္ ႐ုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ ေမာ္ဒယ္
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဗုဒၶဘာသာ
Comments