ဇနကမင္းသား

ေရွးသေရာအခါ ၀ိေဒဟရာဇ္တိုင္း မိထိလာျပည္တြင္ မဟာဇနကမင္းႀကီး နန္းစံသည္။ ထိုမင္းႀကီး နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ႀကီး အရိ႒ဇနက မင္းျပဳ၍ သားေတာ္ငယ္ ေပါလဇနကကို အိမ္ေရွ႔အရာ ေပးသည္။

ထိုသို႔ျပဳရာမွ ေနာင္ေတာ္မင္းသည္ သူတပါးကုန္းေခ်ာမႈေၾကာင့္ ညီေတာ္ကို မယံုၾကည္၍ ဖမ္းဆီးရာမွ ညီေနာင္ႏွစ္ဦး စစ္ျပိဳင္ၾကသည္။ ေနာင္ေတာ္ စစ္ရႈံး၍ စစ္ပြဲ၌ က်ဆံုးသြားသည္။ မိဖုရားႀကီးလည္း ကိုယ္၀န္အရင့္အမာရွိေနရာ သူဆင္းရဲအသြင္ေဆာင္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားရသည္။

မိဖုရားႀကီးသည္ ကာလစမၸာနဂိုရ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာႀကီးက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ဘုရားေလာင္း သားေတာ္ကို ဖြားျမင္သည္။ မဟာဇနက-ဟု အမည္ေပးသည္။

မဟာဇနကမင္းသား အရြယ္ေရာက္လွ်င္ ခမည္းေတာ္၏ မိထိလာျပည္ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ရန္ ဥစၥာမ်ား စုေဆာင္းသည္။ ဥစၥာမ်ားရရန္ သေဘၤာျဖင့္ ကုန္ကူးထြက္သည္။ ပင္လယ္ခရီးလမ္းတြင္ ေလျပင္းက်ကာ သေဘၤာနစ္သည္။ မင္းသားလည္း ဇြဲလုံ႔လ မေလွ်ာ့။ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပး။ ပင္လယ္တြင္ ကူးခတ္သည္။ ပင္လယ္ေစာင့္ မဏိေမခလာ နတ္သမီးက လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မထားႏိုင္။ မင္းသားကို ဆယ္တင္၍ မိထိလာျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ တင္ထားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေပါလဇနကမင္းႀကီး နတ္ရြာစံသြားသည္မွာ ၇-ရက္ရွိျပီ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ မရွိ၊ သမီးေတာ္ သီ၀လိေဒ၀ီ တပါးသာ က်န္ရစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းေလာင္းရွာရန္ ဖုတ္သြင္းရထား ေစလႊတ္ထားသည္။ ရထားသည္ ဇနကမင္းသား အိပ္စက္ရာ ေက်ာက္ဖ်ာ၌ ဆိုက္၍ မင္းသားကို နန္းေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ဇနကမင္းသားလည္း ရာဇပလႅင္၏ ဦးေခါင္းဘက္ကို ျပႏိုင္ျခင္း၊ ေလးေတာ္ တင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရႊအိုး ၁၆-လံုးကို ေဖာ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အစြမ္းျပခဲ့သည္။ အားလံုးပင္ မင္းသားကို ဘုန္းရွင္၊ ကံရွင္မွန္း သိကာ နန္းတင္ၾကသည္။

မဟာဇနကမင္းသည္ မင္းျပဳေနရာမွ တေန႔ေသာ္ သရက္ဥယ်ာဥ္သို႔ ထြက္စဥ္ သံေ၀ဂရသြားသည္။ နန္းစည္းစိမ္ကို မေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ဘဲ ေတာထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ နန္းေတာ္အထက္ ျပာသာဒ္၌ ရဟန္းျပဳျပီးလွ်င္ ေတာသို႔ ထြက္ၾကြသြားသည္။ မိဖုရားႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားသည္ ေတာသို႔လိုက္၍ ေတာင္းပန္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကမင္းက လက္မခံ။ နန္းေတာ္သို႔ ျပန္မၾကြ။ ေတာ၌သာပင္ တရားအားထုတ္ေနထိုင္ေလသည္။

ကိုးကား

 ၅၅၀-ဇနကဇာတ္။
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၄-ခု ႏို၀င္ဘာလ)
Comments