ယူေရးနပ္စ္ျဂိဳဟ္


ယူေရးနပ္စ္ႏွင့္ သူ၏လမ်ား

ယူေရးနပ္စ္ျဂိဳဟ္(uranus planet)သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ေနမွစ၍ ၇ ခုေျမာက္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္သည္ ဧရာမဓာတ္ေငြ႕အစိုင္အခဲ(gas giant) ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ တတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္သည္ ေရခဲမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ႏွင့္ သံရည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေလထုထဲတြင္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္၊ ဟီလီယံႏွင့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕တို႔ပါဝင္သည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ေပၚရွိ အပူခ်ိန္မွာ အႏွုတ္ ၁၉၇ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ သို႔ ၇၉ ကယ္လ္ဗင္ ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္ရံလေပါင္း ၂၇စင္း ရွိၿပီး အႀကီးဆုံးလ ၅ စင္းမွာ မီရန္ဒါ(Miranda)၊ ေအရီယယ္(Ariel)၊ အမ္ဘရီယယ္(Umbriel)၊ တိုက္ေတးနီးယား(Titania) ႏွင့္ ေအာ္ဘီယြန္(Oberon) တို႔ျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္သည္ သူ၏ ဝင္ရိုးေပၚတြင္ အလြန္ပင္တိမ္းေစာင္းေနသျဖင့္ ေဒါင္လိုက္လည္ပတ္ေနသည့္ပမာပင္ ျဖစ္သည္။

ယူေရးနပ္စ္သည္ ေနကိုတစ္ပတ္ပတ္နိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာ၏ႏွစ္ႏွင့္တြက္လၽွင္ ၈၄ ႏွစ္မၽွၾကာၿပီး ဝင္ရိုးေပၚတြင္ တစ္ပတ္ပတ္ရန္ ၁၇ နာရီ ၁၄ မိနစ္မၽွသာ ၾကာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳလ္၏ တစ္ႏွစ္တြင္ ၄၂၀၀၀ ရက္မၽွရွိသည္ ဟု တြက္ခ်က္ရနိုင္သည္။

ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္တို႔ၾကားရွိ အကြာအေဝးမွာ ၁.၆ ဘီလီယံ ကီလိုမီတာျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္ကို ၁၇၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယူေရးနပ္စ္ၿဂိဳဟ္တြင္ ခါးပတ္(ring)ေပါင္း ၁၁ ခုရွိေသာ္လည္း ကမၻာမွျမင္နိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။

Comments