ရာဇဓာတုကလ်ာ

မန္မာ့သမိုင္းတြင္ အလြန္လွပသည္ ဟုထင္ရွားသည့္ ပင္တိုင္စံမင္းသမီးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ဟံသာ၀တီဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားၾကီးႏွင့္ ရာဇေဒ၀ီဘြဲ႔ခံ ရွင္ေထြးလွ တို႔မွ ၉၂၁ခု၊နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၄ ရက္၊တနဂၤေႏြ ေန႕တြင္ဖြားျမင္သည္။ထိုေန႔သည္ မဟာေစတီ၏ ဌာပနာအျဖစ္ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပင့္ယူသည့္ေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားၾကီးက ရာဇဓာတုကလ်ာ ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။

၉၄၈ တြင္ နႏၵဘုရင္ ယိုးဒယားသို႔စစ္ခ်ီသြားစဥ္ သားေတာ္ မဟာဥပရာဇ္က အတင္းအက်ပ္သိမ္းပိုက္ကာ အိမ္ေရွ႕မိဖုရားေျမွာက္ခဲ့သည္။ နႏၵဘုရင္ ဟံသာ၀တီျပန္ေရာက္လွ်င္ အေဒၚ ႏွင့္ တူျဖစ္ျပီး ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲေတာ္သည့္ ႏွမေတာ္အျဖစ္ ခ်စ္ခင္လွသည့္အတြက္ မဟာဥပရာဇ္အား ျပင္းထန္စြာဆူပူေသးသည္ဟုသိရသည္။ ၉၅၄ ယိုးဒယားတိုက္ပြဲတြင္ မဟာဥပရာဇ္က်ဆံုးရာ မုဆိုးမ ျဖစ္ရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ေရာက္လွ်င္ တူ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သည့္ေတာင္ငူအိမ္ေရွ႕စံ နတ္သွ်င္ေနာင္္ကႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးျပန္သျဖင့္ ၉၆၅ တြင္ အိမ္ေရွ႔မိဖုရားျဖစ္လာျပန္သည္။သို႔ေသာ္ အိမ္ေရွ႔မိဖုရားအျဖစ္ေရာက္ျပီး ၇ လမွ်အၾကာေတာ္ငူတြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။

Comments