ရန္ကုန္တိုင္း

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

ရန္ကုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဧရိယာအားျဖင့္ ၃၉၂၇ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းသည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတို႔တြင္ အက်ဥ္းဆံုးျဖစ္ၿပီး လူေနအထူထပ္ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိတည္ရွိၿပီး ပဲခူးတုိင္း ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ မုတၱပင္လယ္ေကြ႔တို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။ တိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု

ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာေဒသျဖစ္၍၊ မိုးမ်ားၿပီးစြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား

 • အင္းစိန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္
 • သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႔နယ္အေရွ႔ပိုင္းခ႐ိုင္
 • သန္လ်င္ျမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္
 • ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္

အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

 • ေဘာလယ္
 • ဒါးပိန္
 • ဒလ
 • ကဒၵပန
 • လွည္းကူး
 • ေမွာ္ဘီ
 • ေထာက္ႀကံ႕
 • ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕
 • ခရမ္း
 • ကြမ္းၿခံကုန္း
 • ေက်ာက္တန္း
 • လက္ခုပ္ကုန္း
 • ဥကၠံ
 • ေဖာင္ႀကီး
 • ဆိပ္ႀကီး
 • တံတားရြာ
 • တိုက္ႀကီး
 • ထန္းတပင္
 • သေျပကန္
 • သူေ႒းကြင္း
 • သီလဝါ
 • သံုးခြ
 • တြံေတး
 • ဝါးနက္ေခ်ာင္း
 • ေရေက်ာ္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား

စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးမွ လာေရာက္ေနထိုင္က်ေသာတိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးစံုလင္လွသျဖင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္႐ိုးရာဓေလ့မ်ိဳးစံုကိုျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ေဒသထြက္ကုန္မ်ား

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွလာေသာ ထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ အထက္ေအာက္ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ထြက္ကုန္မ်ား ဖလွယ္ရာစီးဆင္းရာပင္မေနရာျဖစ္သည္။

တြင္းထြက္မ်ား

တြင္းထြက္ပစၥည္းမရွိသေလာက္နဲပါးေသာေဒသျဖစ္သည္။

ပါဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား

 • ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္
 • တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
 • ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္
 • ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္
 • လသာၿမိဳ႕နယ္
 • လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
 • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္
 • ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္
 • စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
 • ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္
 • တာေမြၿမိဳ႕နယ္
 • သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
 • ေျမာက္‌ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
 • ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္
 • ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္
 • ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႔ပိုင္းျမိဳ႔နယ္
 • ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႔ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႔နယ္
 • ဒလၿမိဳ႕နယ္
 • ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္
 • ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
 • မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္
 • မဂၤလာ‌ေတာင္ညြန႔္ၿမိဳ႕နယ္
 • ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္
 • ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
 • ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္
 • ေလွာ္ကားၿမိဳ႕နယ္
 • လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္္
 • သာေကတၿမိဳ႕နယ္
 • သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္
 • အလုံၿမိဳ႕နယ္
 • အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
 • ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္
 • တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္
 • ဆိတ္ၾကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္
 • ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္
 • ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္
Comments