မူလစာမ်က္ႏွာ‎ > ‎‎ > ‎‎ > ‎

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ


၀တ္ပုံစားပုံ ဤလူ႔ဘုံ

ရာသီအလိုက္ ဌာနအလုိက္ အဆင္ေရြး၍ ၀တ္တတ္သူကုိ ယဥ္ေက်းမွဳရွိသူ ဟုဆုိရမည္။ လူမွာအ၀တ္ ေတာင္းမွာအကြပ္ ဟုဆုိသည္႔အတုိင္း ေလာက၌ အဆင္ေျပေအာင္ ၀တ္ပုံသင္ခန္းစာေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ကူးမွတ္၍ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အေရာင္မ်ား

လိေမၼာ္နွင္႔အျပာ ၊

အနီႏွင္႔စိမ္းျပာ ၊

မရမ္းေစ႔နွင္႔အစိမ္း ၊

ခရမ္းႏွင္႔အစိမ္းႏု ၊

ခရမ္းျပာႏွင္႔အ၀ါ ၊

အ၀ါႏွင့္ အနီ (၎တုိ႔မွာ ျမင္ရသူမ်ားအဖုိ႔ မ်က္ေစ႔ရုိင္းလွေပသည္။)


အဆင္ေျပေသာအေရာင္မ်ား

အ၀ါႏွင္႔အစိမ္း၀ါ ၊ လိေမၼာ္နွင္႔အနီရဲ ၊ စိမ္းျပာႏွင္႔ခရမး္ျပာ ၊ ခရမ္းႏုႏွင္႔ခရမး္ရင္႔ ၊ ခရမ္းေရာင္ေပၚတြင္ပန္းေရာင္ ၊ အညိဳေပၚတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္ ၊ အမဲေပၚအျပာ ၊ သစ္ရြက္စိမး္ေပၚအ၀ါ ။ (ဤသုိ႔စပ္ဟပ္၍ အေရာင္ေပၚလွ်င္ ျမင္ရသူ၏ မ်က္ေစ႔ထဲ၌ ေအးျမေျပျပစ္လွေပသည္။)


ေအးေရာင္ႏွင္႔ေႏြးေရာင္မ်ား

အစိမ္းႏု ၊ အျပာ ၊ မီးခုိးေရာင္တုိ႔မွာ ေအးေရာင္ျဖစ္သည္။ အ၀ါ ၊ အနီ ၊ အညိဳရင္႔တုိ႔မွာ ေႏြးေရာင္ျဖစ္သည္။ အညုိႏွင္႔ခရမ္းေရာင္တုိ႔မွာ ဆိတ္ျငိမ္ေသာအေရာင္ျဖစ္သည္။


အေရာင္၏သေဘာထားမ်ား

  1. အ၀ါ = ပညာအလင္းေရာင္ႏွင္႔ စိတ္ရႊင္ျငိမ္သက္ျခင္းကုိျပသည္။
  2. လိေမၼာ္ = မီးေရာင္ျဖစ္၍ ပူေႏြးေၾကာင္းကုိျပသည္။
  3. အနီ = ေသြးေရာင္ကုိမွီ၍ အေရးၾကီးေၾကာင္းကုိျပသည္။
  4. အျပာ = ပင္လယ္မွျဖစ္၍ မွန္ကန္ျခင္း ၊ ခံနဳိင္ရည္ရွိျခငး္ကိုျပသည္။
  5. အစိမ္း = သစ္ပင္မွျဖစ္၍ ဘ၀ႏွင္႔ၾကီးပြားတုိးတက္ျခင္းကုိျပသည္။
  6. ခရမ္း = မင္းခမး္မင္းနားတုိ႔နွင္႔ တိတ္ဆိတ္ေသာဧည့္ခံမဂၤလာပြဲတုိ႔ကုိျပသည္။
  7. အျဖဴ = သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ ၊ ျငိမ္သက္တည္တံ့ရာကုိျပသည္။
  8. အနက္ = ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းမွတ္ကုိျပသည္။

သင္၏နွစ္သက္ေသာအေရာင္ကုိျပန္စဥ္းစားျပီးေနာက္ သင္၏သေဘာထားကုိျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည္႔ပါ။ အနီကဲ႔သုိ႔ အေရးၾကီးသုတ္ျပာေနတတ္သလား။ (သုိ႔မဟုတ္)အျပာကဲ႔သုိ႔ ေလာကဓံကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခုိင္နိဳင္သလား။


လုိက္ဖက္စြာ၀တ္ဆင္ျခင္း

၀လွ်င္ေပ်ာ႔ေသာအထည္မ်ားကုိ၀တ္ဆင္၍ ပိန္္လွ်င္မာထူေသာအထည္မ်ားကုိ၀တ္ပါ။အရပ္ရွည္လြန္းသူတုိ႔မွာ မက္တပ္ခင္းလုံခ်ည္မ၀တ္ရ။ ပုလြန္းသူကား ကန္႔လန္႔စင္းလုံခ်ည္ကုိမ၀တ္ရ။ မုိးရာသီတြင္ အ၀ါရင္႔ ၊ အစိမ္းရင္႔ ၊ ခရမ္းစေသာ ေတာက္ပေသာအေရာင္အထည္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေႏြရာသိီတုိ႔၌ ေဖ်ာ႔ေသာ အစိမ္း ၊ အ၀ါ ၊ အျပာ ၊ လိေမၼာ္ စသည္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၀တ္ဆင္နုိင္သည္။

Comments