ေရႊလီျမစ္

ေရႊလီျမစ္
File:Shwe Le .PNG
အရွည္
ျဖတ္သန္းရာ ေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ျမစ္လက္တက္မ်ား
ေရဆင္းဧရိယာ
အဆုံးသတ္စီးဝင္ရာ ဧရာဝတီျမစ္

ေရႊလီျမစ္သည္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွပင္ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းလာကာ တေကာင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ ကီလိုမီတာ၆၀ခန႔္အကြာ ကသာၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ရွိ အင္းရြာအနီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ေပါင္းဆုံသည္။ ျမစ္၏အစပိုင္းေနရာအခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအျဖစ္ စီးဆင္းသည္။

အေခၚအေ၀ၚ

ေရႊလီျမစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္နမ့္ေမာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ လ်မ္းခ်ဴးခ်ိန္း ဟုေခၚၾကသည္။

သမိုင္းထဲက ေရႊလီျမစ္

ေရႊလီျမစ္သည့္ တိုင္အႏြယ္မ်ားဟုလည္းေခၚသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဆက္ႏြယ္မွုရွိသည္။ ေမာဝ္ရွမ္းတို႔သည္ ပုဂံေခတ္ဦးတည္းကပင္ ေရႊလီျမစ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရပ္ဝန္းေဒသမ်ားကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး ပုဂံမွ အေနာ္ရထာမင္း၏ ဟန႔္တားမွုေၾကာင့္ မူလေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂံေခတ္မကုန္ဆုံးမွီကပင္ ရွမ္းတို႔၏ ၾသဇာအင္အားမွာ တစစႀကီးထြားလာကာ ပုဂံေခတ္ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ပင္းယ-စစ္ကိုင္းေခတ္မ်ား ပ်က္သုဥ္းရျခင္းမွာ ေမာဝ္ရွမ္းမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ေတာင္ငူ-ဟံသာဝတီေခတ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ သိမ္းသြင္းမွုေၾကာင့္ ရွမ္းတို႔သည္ မွားယြင္းသည့္ အယူဘာသာမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္လာၾကသည္။ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ေရႊလီျမစ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕တြန္းလွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျပန္သည္။

မ်ိဳးစိတ္မ်ား

ရွားပါးစာရင္းဝင္ ေရေနငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေရႊလီျမစ္အတြင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ နီးေသာအရပ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။

မစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ အေရးပါသည့္ၿမိဳ႕မ်ား

  1. မူဆယ္
  2. နမ့္ခမ္း
  3. မိုးမိတ္
  4. မဘိမ္း
Comments