ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟု အမည္တြင္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမွာ ဦးဂမၻီရ (ခ) အရွင္ဂမၻီရ (ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ-ရန္ကုန္) ျဖစ္သည္။ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ (ေျမလတ္ေဒသ) သံဃာ့အစုအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းကိုကား ဦးဂမၻီရ (ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ-ရန္ကုန္) ႏွင့္ ဦးဣႆရိယ တို႔မွ လံႈ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးကာ ဦးဣႆရိယကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဦးဂမၻီရ (ခ) အရွင္ဂမၻီရ သည္သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈၾကီးတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရကာ စစ္ကိုင္းတုိင္း ခႏၲီးေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ က်ခံေနရသည္။

Comments