ရွင္မဟာသီလ၀ံသ

အင္း၀ေခာတ္ စာဆိုအေမာ္ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ျဖစ္သည္။ ရွင္မဟာသီလ၀ံသသည္ ေပေလးပင္ ရွင္ေလးပါးအ၀င္ ရဟန္းစာဆိုျဖစ္သည္။ ရွင္မဟာသီလ၀ံသသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၁၅ ခုႏွစ္) ဖြားျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၿမိဳ႕လုလင္ရြာသား ဇာတိျဖစ္၏။ အဖ ဦးၾကည္၊ အမိ ေဒၚေဒြး ျဖစ္သည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္ညိဳျဖစ္သည္။
    အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ နတ္မီးလင္းဆရာထံတြင္ ပညာသင္ၾကားသည္။  ဆယ့္ငါးႏွစ္သားတြင္ သာမေဏေဘာင္သို႔ ေရာက္၏။ အသက္ ႏွစ္ဆယ္တြင္ ရဟန္းျပဳသည္။ အသက္ သံုးဆယ့္ရွစ္တြင္ `ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕´ကို စတင္ေရးသားသည္။
    အင္း၀ဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္လက္ထက္တြင္ အင္း၀သို႔ေရာက္လာ၏။ မင္း၏ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ခံရသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၅၈ ခုတြင္ `မဂၤလာေစတီေတာ္ ေမာ္ကြန္း`ကို ေရးသည္။ `ဆုေတာင္းခန္းပ်ဳိ႕`ကို ေရးျပန္ရာ အင္း၀တြင္ ထင္ရွားလာ၏။
    ရွင္မဟာသီလ၀ံသသည္ ပ်ဳိ႕ခုနစ္ပုဒ္၊ ေမာ္ကြန္း ေလးပုဒ္၊ ဆံုးမစာ လကၤာ သံုးပုဒ္၊ ဧကပုိဒ္ရတု သံုးပုဒ္၊ အျဖည့္ခံရတု တစ္ပုဒ္၊ ပိုဒ္စံုရတု ႏွစ္ပုဒ္၊ ေက်ာက္စာႏွစ္ခ်ပ္ႏွင့္ `ပါရာယန` ၀တၳဳ၊ `ရာဇ၀င္ေက်ာ္`အပါအ၀င္ စကားေျပက်မ္း ငါးခုကို ေရးသားခဲ့သည္။ ပ်ဳိ႕အရာ၌ ထင္ရွား၏။ သဒၵါတြင္ `ရွင္မဟာကစၥည္း`၊ ကဗ်ာတြင္ ` ရွင္မဟာသီလ၀ံသ` ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားပင္ တြင္ခဲ့၏။
    ရွင္မဟာသီလ၀ံသသည္ သက္ေတာ္ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ရဟန္း၀ါ ေလးဆယ့္ငါး၀ါတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

Comments