ရွန္ဟိုင္းျမိဳ.

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ (上海 Shanghai) သည္ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ၏ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ သန္း ၂၀ အထက္ရွိသည့္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္အေရွ႕ ကမ္းရိုးတန္း ရန္စီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ 

နဂိုမူလက တံငွာရြာေလး တစ္ရြာျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္းသည္ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၿဗိတိသၽွတို႔ ေရးထိုးခဲ့သည့္ နန္က်င္းစာခ်ဳပ္အရ နိုင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား ကုန္သြယ္မွု ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာသည္။ ရွန္ဟိုင္းသည္လည္း အေရွ႕ဖ်ားေဒသႏွင့္ အေနာက္တိုင္း နိုင္ငံမ်ားအၾကား အေရာင္းအဝယ္ ေဖာက္ကားရာ ေဒသျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံစုံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အျခာ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွန္ဟိုင္း၏ စည္ပင္ဖြံ့ၿဖိဳးမွုသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို အနိုင္ရလိုက္သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက တံခါးဖြင့္ဝါဒႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးလာခဲ့ခ်ိန္မွစ ရွန္ဟိုင္း၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အႀကီးမားဆုံးေသာ ကုန္တင္ကုန္ခ် ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အျဖစ္ စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕သည္လည္း ကိုလိုနီေခတ္မွ ဥေရာပဟန္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိရာ ဝိုက္ထန္းဧရိယာ၊ အေရွ႕တိုင္း ပုလဲေမၽွာ္စင္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ထားသည္မွာ မၾကာေသးသည့္ ဖူတုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေခတ္မွီတိုက္ႀကီးမ်ား စသည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အအုံမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့နယ္လွည့္ခရီးသည္မ်ားအၾကား ေက်ာ္ၾကားသည္။ယေန႔တြင္ ရွန္ဟိုင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အႀကီးမားဆုံး အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ေနေၾကာင္း ကမၻာက သိေအာင္ ျပသနိုင္သည့္ ျပ႐ုပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
Comments