ရဲေဘာ္ကိုေထြး

ရဲေဘာ္ ကိုေထြး
ရဲေဘာ္ ကိုေထြး
ေမြးသကၠရာဇ္
အမည္ရင္း ေမာင္ေထြး
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
မိဘအမည္ ဦးကုိကိုေလး + ေဒၚမင္းရီ
ကိုးကြယ္မႈ အစၥလာမ္ ဘာသာ
အလုပ္အကိုင္ သက္ေတာ္ေစာင့္
ေမြးဖြားရာေဒသ မႏၲေလးၿမိဳ႕
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္

ရဲေဘာ္ ကိုေထြးသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္(၉)ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ငယ္ဘ၀

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ျပင္ သိပၸံရပ္ ပင္စင္စား လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ေထာက္ ဦးကုိကိုေလး၊ ေဒၚမင္းရီတုိ႔၏ ဆ႒မေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ န၀မတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္၊ စေနေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ လုပ္ၾကံေသာ မသမာသူတုိ႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ရဲေဘာ္ ကိုေထြး က်ဆုံးခ်ိန္တြင္ လူပ်ဳိျဖစ္သည္။


Comments