(ရ)အကၡရာ ႏွင္႔ စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ရခိုင္မုန္႔တီခ်က္နည္း

ရခိုင္လူမ်ဳိး

ရခုိင္ျပည္နယ္

ရခဲျခင္းတရားငါးပါး

ရတနာနတ္မယ္

ရတု

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္တကၠသိုုလ္

ရန္ကုန္တိုင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ.

ရန္ရန္ခ်မ္း(အဆိုေတာ္)

ရွင္မဟာသီလ၀ံသ

ရွင္သီ၀လိ မေထရ္

ရွင္အရဟံ

ရွင္ေစာပု

ရွစ္ပါးသီလ

ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္း

ရွန္ဟိုင္းျမိဳ.

ရွမ္းျပည္နယ္

ရွမ္းျမီးရွည္လုပ္နည္း

ရွမ္းေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္နည္း

ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္

ရွဳိတ္စပီးယား

ရာဇကုမာရ္

ရာဇဓာတုကလ်ာ

ရုပ္ျမင္သံၾကား

ရဲတပ္ဖြဲ.

ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္

ရဲေဘာ္ကိုေထြး

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္

ရဲေလး(အဆိုေတာ္)

ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္

ေရ

ေရႊ

ေရႊစည္းခံုေစတီ

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏အံ.ဖြယ္(၉)ပါး

ေရႊဖ်င္းညီေနာင္

ေရႊဘ(မင္းသား)

ေရႊလီျမစ္

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး
ေရႊႀတိဂံေဒသ(အေရွ ႔ေတာင္အာရွ)

Subpages (43): View All
Comments