သိပၸံပညာရွင္

သိပၸံပညာရွင္ဆိုတဲ႔ စကားလံုးဟာ သိပ္ကို က်ယ္ျပန္႕ပါတယ္။ အျငင္းပြားစရာေတြ လဲ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ရုရွက သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္က သူ႔ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းျပဘူးပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ဆိုတာ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ နံမည္တပ္ေပးလို႕ မရဘူး။ အျခားပညာရွင္မ်ားက လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳျပီး အမ်ားသေဘာတူ စတင္ေခၚဆိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သိပၸံနဲ႕ ပီအိပ္ခ်္ဒီ ရထားရံုနဲ႕ သိပၸံပညာရွင္လို႔ ေခၚဆိုဖို႕ ခက္တယ္ဆိုတာပါပဲ။
Comments