သီေပါမင္း


သီေပါမင္း(၁၈၇၈-၁၈၈၅)သည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆုံးမင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘုရင္စနစ္၏ ေနာက္ဆုံးမင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ေတာ္မွာ သိရီပ၀ရ ၀ိဇယာနႏၱ ယသတိေလာကာ ဓိပတိ ပ႑ိတ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇာ ျဖစ္ၿပီး နန္းသက္ ခုႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

မင္းတုန္းမင္း ႏွင့္ ေလာင္းရွည္မိဖုရားတို႕၏ သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး နံေတာ္ စေနသား၊ ငယ္မည္ ေမာင္ေရစက္ ျဖစ္ေလသည္။ ငယ္စဥ္အခါက ဘာသာေရးႏွင့္ စာေပအရာ၌ ထူးခၽြန္သူျဖစ္သည္။ ထီးနန္းဆက္ခံရန္ အလားအလာအလြန္နည္းေသာ္လည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီး ဆင္ျဖဴမရွင္၏ သမီးေတာ္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ရည္ငံေနျခင္းေၾကာင့္၎၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို အသက္သြင္းလိုသည့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္းက ၄င္း၏ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကို လိုလားသည္ေၾကာင့္၎ အျခားမင္းညီမင္းသားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ထီးနန္းဆက္ခံခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးရတနာပုံေနျပည္ေတာ္သို႔ အဂၤလိပ္တို႔ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး စုဖုရားလတ္ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရတနာဂီရိ သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည္။

နန္းတက္စ အေျခအေန

စုဖုရားလတ္ႏွင့္ သီေပါမင္း

ကုန္းေဘာင္ ထီးနန္းကို ဆက္ခံေသာ သီေပါမင္းသည္ နန္းစည္းစိမ္ ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ အစဥ္အလာ အတုိင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထီးနန္းကို လုပ္ၾကံမည္ဟု သကၤာမကင္းသူ မွန္သမွ်တုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ သုတ္သင္ရေလသည္။ ၾသဇာ အာဏာ ရွိသူတို႔၏ ၫြတ္ကြင္း ေထာင္ေခ်ာက္မွ လြတ္သူ အခ်ဳိ႕ တုိ႔သည္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံ ေျပးလႊား ခုိဝင္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အရ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စနစ္ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ျဖစ္ေပၚ လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ ေရွာသည္၊ အဆုိပါ သတ္ျဖတ္မႈ အျခင္းအရာတုိ႔ကုိ ျမင္ေသာ အခါ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ လုိလား စြဲလမ္းၾကေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို အတြက္မွားခဲ့ေၾကာင္း သိနားလည္ လာေလသည္။ သီေပါ မင္းသား ဘုရင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၍ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းလုိက္ ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သီေပါမင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ တစုတုိ႔သည္ ထားခဲ့ေသာ ကတိသစၥာကို ထိန္းသိမ္းရန္ မလုိေတာ့ဘဲ အရာရွိ အရာခံ မွဴးမတ္မ်ားကုိ ဘုရင့္ သစၥာေတာ္ခံ လုံးဝ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ သစၥာေရ တုိက္ရန္သာ အားသစ္ ေနၾကသည္။ ေရွာ မူကား မေက်မနပ္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ ထီးနန္းကို ေဒါမာန္ပြားကာ၊ မင္းညီမင္းသား ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္တုိ႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပ၍ ထုိသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို မရပ္စဲလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္မွ သူ ထြက္ခြာ သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ကုန္သည္စုကလည္း ေရွာႏွင့္ တသံတည္း ထြက္ၾကေလသည္။ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံရွိ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ လတ္မင္းႀကီး လစ္တန္သည္ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ လုိသည္ဟု အဂၤလန္သို႔ အေၾကာင္းၾကား တုိက္တြန္း၍ ျမန္မာ နယ္စပ္သုိ႔ စစ္တပ္မ်ား ပို႔ေစေလသည္။

အဂၤလိပ္တပ္မ်ား နန္းတြင္းကို သိမ္းပိုက္စဥ္
Comments