သခင္ျမ

သခင္ျမ
သခင္ျမ
ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၂၅၉-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၁၂-ရက္
အမည္ရင္း ေမာင္ျမ
ႏို္င္ငံ ျမန္မာ
မိဘအမည္ ဦးဘိုးခြ်န္ + ေဒၚသက္လယ္
ကိုးကြယ္မႈ ဗုဒၶ ဘာသာ
အလုပ္အကိုင္ ေရွ႕ေန၊ ဘဏၭာေရး၀န္ၾကီး
ေမြးဖြားရာေဒသ ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမဳိ႕နယ္ ထံုးဘိုရြာ
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္

သခင္ျမသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ အာဇာနည္(၉)ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။


ငယ္ဘ၀

သခင္ျမ(၁၂၅၉-၁၃၀၉)ကို ၁၂၅၉ခုႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၁၂ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမဳိ႕နယ္ ထံုးဘိုရြာ သစ္ကုန္သည္ ဦးဘိုးခြ်န္၊ ေဒၚသက္လယ္တို႔မွ ဖြားျမင္သည္။

ပညာေရး

ငယ္စဥ္က ျပည္ျမဳိ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ သာယာ၀တီျမဳိ႕ ကရင္ ေအဘီအမ္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၁၆ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စိန္ဂြ်န္းေက်ာင္းမွ စေကာလားရွစ္ဆုႏွင့္ ေအာင္ျမင္ကာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဥပစာသိပၸံတန္းကို ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ သပိတ္ၾကီးတြင္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားတဦး အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထို႑ေနာက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျပီးလ်င္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ျပန္ရန္ ဘီအက္စ္ ဂုဏ္ထူးတန္းကို ၁၉၂၄တြင္ ေအာင္ျမင္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သိပၸံဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနရင္း ၁၉၂၇ခုႏွစ္တြင္ ဘီအယ္လ္ (ဥပေဒ၀ိဇၨာတန္း) ကို ေအာင္ျမင္ျပန္သည္။

ေရွ႕ေနဘဝ

၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ကာ ေရွ႕ေနအျဖစ္ အသက္ေမြးရင္း သာယာ၀တီခရိုင္ ကင္းေထာက္မင္းၾကီးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သာယာ၀တီ သူပုန္အေရးတြင္ သူပုန္အမႈမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ နာမည္ ၾကီးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ

၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး သခင္အမည္ခံကာ သာယာ၀တီေတာင္ပိုင္းမွ အမတ္အျဖစ္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အေရြးခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ လစာမယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ (ထိုေခတ္က ၅၀၀၀ စားေခတ္) ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း အစိုးရ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္၍ တဖန္အေရြးခံေသာအခါ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ သူ႔ကိုပင္ အားထားႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရျပန္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုးၾကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္လာျပီး ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးဥကၠဌ ျဖစ္လာေလသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးျပင္ဆင္မႈအဖြဲ႕၀င္၊ ထို႔ေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ၾကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ ဂ်ပန္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈကို တြန္းလွန္ရန္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးကို လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ေနာင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ) လည္းပါ၀င္ခဲ့ရာ သခင္ျမသည္ ထိုပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တည္ေထာင္ေသာအခါ ဥကၠဌျဖစ္လာသည္။

ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ ဘဏၭာေရး၀န္ၾကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးေသာအခါ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္ လိုက္ပါခဲ့ရသည္။ သခင္ျမသည္ ရိုးေျဖာင့္ျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

သာယာ၀တီခရိုင္ အုတ္ဖိုျမိဳ႕ ဦိးဘေက်ာ္၏ သမီး ေဒၚခင္ညြန္႔ႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့ျပီး သားသမီးမထြန္းကားခဲ့ေခ်။

ဘ၀နိဂံုး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ မသမာသူတုိ႔ လက္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္(၁၃၀၉ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၂ရက္)၊ စေနေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ၊ ၃၇ မိနစ္တြင္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရရွာသည္။


Comments