သွ်င္မဟာသီလဝံသ

သဒၵါတြင္ သွ်င္မဟာကစၥည္း ၊ ကဗ်ာတြင္ သွ်င္မဟာသီလဝံသတည္းဟု ဥဒါန္းတြင္

လ်က္ ရွိေသာ ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာသီလဝံသ၏ ေမြးဖြားရာေဒသသည္ ယဥ္ၾကည္နက္ဆုံး၊ က်ဳံးလည္းသီတာ၊ လပၾကာႏွင့္၊ သႏၲာအတိ၊ စီ၏ဘိသုိ႔၊ ၿမိဳ႕၏တန္ေဆာင္း၊ ရဲေလာင္းရင္တား၊ တံခါးေလးသြယ္၊ ဖုိင္ဖုိင္က်ယ္ ေသာ ျမန္မာျပည္အလည္ပုိင္း မက်တက် ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေဒသျဖစ္ေပသည္။

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕လုလင္ရြာႀကီး အေရွ႕ပုိင္း၊ ေမာင္းတုိင္ရပ္၌ အဖ ဦးၾကည္၊ အမိ နတ္ထိန္းႀကီး ေဒၚေဒြးတုိ႔မွ သကၠရာဇ္ ၈၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေလသည္။ နံေတာ္ ေသာၾကာသားျဖစ္၍ ငယ္မည္ကုိကား ေမာင္ညိဳ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေမာင္ေရႊညဳိဟု ေခၚေလသည္။ ေမာင္ညိဳ ၇-ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔က ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္၊ ေတာင္ တြင္းၿမိဳ႕စား သီဟပေတ့ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေသာ ရတနာဗိမာန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေသာ ဆရာ ေတာ္ သွ်င္သီလာစာရာဘိဓဇထံ အပ္ႏွံၾကေလသည္။

ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ အဆုိရွိသည္မွာ ေပေလးပင္ သွ်င္ေလးပါးအဝင္အပါ သွ်င္မဟာ သီလဝံသအေလာင္း ေမာင္ညိဳႏွင့္ သွ်င္ဥတၱမေက်ာ္အေလာင္း ေမာင္ဥကၠာတု္ိ႔အား နတ္မွီးလင္း ဆရာေတာ္ထံ အပ္မည္ျပဳရာ ဆရာေတာ္သည္ အိပ္မက္တစ္ခုကုိ ျမင္မက္ခဲ့သည္ဆုိ၏။ ထုိအိပ္မက္မွာ မိမိလက်္ာဘက္ရင္ႏုိ႔ကုိ ေရႊျခေသၤ့စုိ႔လ်က္ လက္ဝဲဘက္ ရင္ႏုိ႔ကုိ ေရႊေက်းစုိ႔သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္၍ မၾကာျမင့္မီပင္ ေရႊျခေသၤ့ႏွင့္တူေသာ ေမာင္ညိဳႏွင့္ ေရႊေက်းႏွင့္တူေသာ ေမာင္ဥကၠာတုိ႔ ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္ဆုိ၏။

ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ¤င္းတုိ႔ အသြင္ကုိ ေလ့လာ၍ ဆရာ ေတာ္သည္ ျခေသၤ့သည္ ေတာသုံးေထာင္ကုိ အစုိးရသည္၊ ေက်းသားသည္ အပလီ ပုိသည္၊ ေမာင္ညိဳသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အစုိးအပုိင္ ႏုိင္မည့္သူ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ဥကၠာသည္ အပလီႏြဲ႕ ေႏွာင္း စာဆုိေကာင္းမည့္သူ ျဖစ္သည္၊ ဟု ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိေလသည္။ သွ်င္မဟာသီလဝံသေလာင္းလွ်ာ ေမာင္ညိဳသည္ ၇-ႏွစ္သားအရြယ္ ေက်ာင္းသားဘဝ မွာပင္ ႐ုတ္ခ်ည္း ကဗ်ာလကၤာမ်ားကုိ စပ္ဆု္ိႏုိင္သည္။ ဥာဏ္ပညာလည္း ထက္ျမက္စူးရွလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔ အလယ္တြင္ ထင္ေပၚခဲ့သည္။

ေမာင္ညိဳသည္ မည္သည့္ခုႏွစ္တြင္ သာမေဏျပဳသည္ဟု အမွတ္အသား မေတြ႕ရေပ။ သုိ႔ရာတြင္ သွ်င္ဥတၱမေက်ာ္ကဲ့သုိ႔ တစ္ေက်ာင္းတည္းဝင္၍ တစ္ဆရာတည္း သင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္ သွ်င္ဥတၱမေက်ာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ၁၅-ႏွစ္သားအရြယ္၌ သာမေဏျပဳသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ေမာင္ညိဳ၏ သာမေဏဘြဲ႕မွာ သွ်င္သီလဝံသဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သွ်င္သီလဝံသသည္ အသက္ ၂ဝ-ျပည့္၍ ရဟန္းဘဝကုိ ယူေတာ္မူလွ်င္ ပိဋကတ္က်မ္း ဂန္ အတန္တန္တုိ႔၌ လိမၼာတတ္ပြန္ေတာ္မူၿပီျဖစ္၏။ စာဆုိဗီဇ ဝါသနာေတာ္အရ ျမန္မာမႈ ကဗ်ာလကၤာတုိ႔၌ ရင့္က်က္ေတာ္မူဘိ၏။ သုိ႔အေလ်ာက္ သွ်င္သီလဝံသသည္ ေရွးဦးစြာေသာ ပ်ိဳ႕လကၤာအဖြဲ႕က်မ္းျဖစ္သည့္ ေဗာဓိမ႑ိဳင္၊ ခန္းဝါပုိင္က၊ အစခ်ီ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႕ကုိ ေရးသား စပ္ဆုိေလသည္။ ယင္းပ်ိဳ႕ကုိ ေရးသားစပ္ဆုိေတာ္မူရာ သကၠရာဇ္ ၈၅၃-ခု၊ သက္ေတာ္ ၃၈-ႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိ ရည္၍-

"ဘုရားျမတ္မြန္၊ နိဗၺာန္ျပည္ေခါင္၊ လြန္ၿပီးေနာင္မွ၊ ႏွစ္ေထာင္သုံးဆယ္၊ ငါးႏွစ္ဝယ္၌၊" ဟူ၍ စပ္ဆုိထားခဲ့ေပသည္။ ဤပ်ိဳ႕ကုိ ေရးစပ္လုိက္သျဖင့္ သွ်င္သီလဝံသ၏ က်မ္းတတ္တစ္ဆူ ကဗ်ာ့ဝိဒူဟူေသာ ဂုဏ္ရနံ႔သည္ ေတာင္တြင္းေရႊျပည္၌ ထုံပ်ံ႕ခဲ့ေလသည္။

သွ်င္သီလဝံသ အရွင္ျမတ္သည္ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႕ကုိ ေရးစပ္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ စိတ္တြင္း၌ ေတာင့္တမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထုိေတာင့္တမႈကား ထိပ္တန္းပညာရွင္တုိ႔ ကိန္း ေအာင္းရာ၊ စာသံေပသံတုိ႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းရာ ေနျပည္ေတာ္ ေရႊအင္းဝသုိ႔ သြား၍ စာဝါခံလုိစိတ္မ်ား ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႕ကုိ စပ္ဆုိၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အၾကာတြင္ သကၠရာဇ္ ၈၅၄-ခု၊ တပုိ႔တြဲလမွစ၍ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾ<ြကရန္ အခြင့္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့၏။ ဤသည္ကုိ ရည္၍ ေတာင္တြင္းလာပ်ိဳ႕၌-

သဘင္ေဆာင္ၿပီး၊ ရာသီနီး၍၊ ေဆာင္းၿမီးအလယ္၊ သဝယ္ခႏွင့္၊ မာဃဆင့္၍၊ ခါ သင့္ကုန္ကြၽမ္း၊ အာသာျ>ြပမ္း၍၊ သာရႊမ္းသႏွင့္၊ နေယပင့္သည္၊ ၊ သႏွင့္ ဧကုိ နာႏွင့္ဆုိ။ ဟူ၍ စပ္ဆုိေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

သွ်င္သီလဝံသသည္ ေနျပည္ေတာ္အင္းဝသုိ႔ ၾ<ြကလုိေသာအာသာ ထပ္ခါခါ ျဖစ္ပါေသာ္ လည္း မိမိဆရာေတာ္အား မေလွ်ာက္ၾကားဝံ့သျဖင့္ ဖင့္ႏႊဲေနခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ သကၠရာဇ္ ၈၅၅- ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ပုိမုိ၍ ဆႏၵေစာလာသျဖင့္ မေလွ်ာက္ဝံ့ ေလွ်ာက္ဝံ့ႏွင့္ပင္ ဦးတင္ ေလွ်ာက္ၾကားမိေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ သွ်င္သီလဝံသအား ေနျပည္ေတာ္ အင္းဝသုိ႔ မသြားေစလုိသျဖင့္ စကားမဆုိ ဆိတ္ဆိတ္သာ ေနေတာ္မူသည္။

သွ်င္သီလဝံသသည္ ပထမအႀကိမ္ အခြင့္မသာသျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ ထားျပန္ေလသည္။ ထုိအခါ ဆရာေတာ္က အင္းဝျပည္သည္ က်မ္းတတ္သူ မ်ားလွသည္၊ သင္သြားသျဖင့္လည္း တလုပ္ျပည္သုိ႔ အပ္ေရာင္းသြားသည္ႏွင့္ တူခ်ိမ့္မည္၊ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ တရားဓမၼကုိ ေဟာျပ၍ တားျမစ္ေတာ္မူျပန္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆႏၵကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ သွ်င္သီလဝံသသည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေလွ်ာက္ထားျပန္ရာ ထုိအခါမွ ဆရာေတာ္က အၾကည္အသာ ခြင့္ေပးေတာ္မူသည္။

ဆရာေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ သွ်င္သီလဝံသသည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾ<ြကေရာက္ရန္ အတြက္ မိမိဒါယကာမ်ားကုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရာ ၄င္းတုိ႔ကလည္း အင္းဝသုိ႔ မၾ<ြကေစလုိသျဖင့္ ေတာင္းပန္ၾကျပန္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သြားလုိေသာ ဆႏၵက ျပင္းျပေနရကား စကားကုိပင္ တုံ႔ျပန္ ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႕လကၤာႀကီးကုိ ကမၸေလြစာထုပ္တြင္ ထည့္ယူခဲ့ၿပီး ထုိႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာပင္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾ<ြကေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္- ကဆုန္ဆန္းတက္၊ ဆယ့္ငါးရက္တြင္၊ လာခဲ့က်င္ေသာ္၊ မ်ားျမင္ထူးလည္၊ေတာင္ တြင္းျပည္ဝယ္၊ စိတ္ၾကည္သဒၶါ၊ တကာအေပါင္း၊ ခြင့္ေတာင္းတုံလုိ၊ ေတာင္းပန္ဆုိေသာ္၊ မနာလုိစိတ္၊ သံနိတ္မေပၚ၊ တုဏိွေဘာ္ျဖင့္၊ သံေငၚမဟ၊ ခြင့္မရေသာ္၊ ေျမာက္မွဧသန္၊ စိတ္ခံေလးေလး၊ စိတ္ေတာ္ေျပး၍၊ ရပ္ေဝးေျမတာ၊ ေရႊနန္းမွာသုိ႔၊ မ်က္ႏွာရည္ထ၊ ထြက္ခဲ့ ႂကြမူ၊

ဟူ၍ ေတာင္တြင္းလာပ်ိဳ႕၌ ေရးသားဖြဲ႕ဆုိေတာ္မူသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ စာပေလြကုိထမ္း၍ ညစ္ႏြမ္းေသာ သကၤန္းျဖင့္ပင္ ၾ<ြကလွမ္းလာခဲ့ရာ ေရွးဦးစြာ ပင္းယသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိပင္းယၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱမွ် တည္းခုိ၍ တရာဓမၼတုိ႔ကုိ ေဟာၾကား ေတာ္မူေလသည္။ ထုိမွတစ္ဖန္ ၾ<ြကေတာ္မူခဲ့ရာ အင္းဝေနျပည္ေတာ္အနီး တံတားဦးအရပ္သုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိအခါ အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္မွ လူအမ်ားသည္ ေတာင္တြင္း သွ်င္ သီလဝံသမေထရ္သည္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာသတတ္၊ ဟု အႏွံ႔အျပား ၾကားသိၾကကုန္၏။

သွ်င္သီလဝံသအရွင္ျမတ္၏ အေၾကာင္းကုိ ၾကားသိၾကေသာ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ အရွင့္ထံသုိ႔ ေမးျမန္း စုံစမ္းအံ့ေသာငွာ လာေရာက္ၾကသည္။ ထုိ္အထဲတြင္ သွ်င္ရ႒သာရလည္း မိမိဆရာ၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ စူးစမ္းေမးျမန္းရန္ လာေရာက္ခဲ့၏။

အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သွ်င္သီလဝံသ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၄ဝ-မွ် ရွိခဲ့ေပၿပီ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ သွ်င္သီလဝံသသည္ဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ထံသု္ိ႔ ေမတၱာစာ ေရးသားဆက္သြင္းေလသည္။ ထုိေမတၱာစာကုိ ေရးသားဆက္သြင္းသည္မွစ၍ ဒုတ္ိယ မင္းေခါင္သည္ ေတာင္တြင္းမွ ေရာက္ရွိလာသူ သွ်င္သီလဝံသ၏ အရည္အေသြးကုိ ေလးစား ၾကည္ညိဳေတာ္မူသည့္အေလ်ာက္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ထူပါ႐ုံေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းတြင္ 'ရတနာဗိမာန္ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး' ကုိ တင္လွဴေလသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိဳ႕မူတြင္ ' သီလဝံသာဘိဓဇ မဟာဓမၼရာဇဂု႐ု ' ဘြဲ႕တံဆိပ္ကုိလည္း ဆက္ကပ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေခတ္၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ိဳး ေပးအပ္ေလ့ မရွိေသးေခ်။ )

သွ်င္သီလဝံသသည္ ထုိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ အလွဴခံရေသာ ပညာေက်ာ္မ်ားအနက္ ရွစ္ဆက္ေျမာက္ အလွဴခံရသူ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ကုိ ရည္၍ ' ရတနာဗိမာန္ေက်ာင္းေက်ာက္ စာ ' နိဂုံးသံပုိင္း၌-

စစ္ကုိင္းႀကီးေတာင္၊ ေမာ္ေက်ာက္ေဆာင္လွ်င္၊ ရန္ေအာင္ျမင္ေနာက္၊ သဖန္းေျမာက္ တြင္၊ ေပါက္ေရာက္ေရႊဘုံ၊ ထူပါ႐ုံဝယ္၊ လက္ဝဲစြယ္သုိ႔၊ ေအာင္ရြယ္နီးေသာင္း၊ မွ်ိဳ႕ေကာင္း ေက်ာင္း၌၊ ေနာက္ေႏွာင္းသာသနာ၊ ေစ့ခါတုိင္ေအာင္၊ တည္စိမ့္ေဆာင္သား၊ ေက်ာက္ေဆာင္ လကၤာ၊ သံပုိင္းစာကုိ၊ မဟာသီလဝံသ၊ ေထရ္ကုံငလွ်င္၊ မဆြေရွးစုိ၊ ေက်ာင္းရိပ္ခုိသား၊ ပုဂိၢဳလ္ တုိ႔ေနာက္၊ ရွစ္ဆက္ေျမာက္၍၊

စသည္ျဖင့္ ဆရာေတာ္ သွ်င္သီလဝံသကုိယ္တုိင္ ကမၸည္းေက်ာက္စာတပ္၍ ေရးမွတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဆရာေတာ္သည္ ထု္ိအခါမွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာရ႒သာရတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မင္းဆရာ ေတာ္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူေလသည္။

ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာသီလဝံသသည္ မင္းဆရာျပဳ၍ ကုိးကြယ္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း မာန္မာန တက္ၾ<ြကေတာ္မူေလ့ မရွိေပ။ ထူပါရုံေစတီေတာ္ဝယ္ ေန႔စဥ္မျပတ္ တံျမက္လွည္းဝတ္ျပဳ သည္။ တပည့္မ်ားအား စာေပပုိ႔သေတာ္မူ၍ တရားဘာဝနာမ်ားကုိလည္း ပြားမ်ားေတာ္မူ၏။ ထုိအေၾကာင္းကုိလည္း ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္-

ရတနာေမြ႕ေလ်ာ္၊ ဓာတ္ေတာ္စုပုံ၊ ထူပါ႐ုံဝယ္၊ စည္းခုံလုံးညီ၊ မေဟသီ၌၊ ေစတီယဂၤ ဝတ္၊ နိစၥပတ္လွ်င္၊ မျပတ္တံျမက္၊ ရွိဝတ္တက္၍၊ မပ်က္ေစရ၊ မ်ိဳးသိႆအား၊ သင္ၾကား က်မ္းဂန္၊ ဓိပၸာယ္ျပန္မွ၊ ဂႏၳဓူရ၊ ေရာက္သမွ်ႏွင့္၊ သမထ ဝိပႆနာ၊ စီးျဖန္းပါ

ေၾကာင္း ဧကပုိဒ္ရတုျဖင့္ ဝန္ခံေရးသားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၅၈-ခု၊ အဦးပုိင္းတြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ၈၄၂-ခုႏွစ္က တည္ထား ေတာ္မူခဲ့ေသာ တန္တားဦး မဂၤလာေစတီေတာ္ႀကီး၏ အလယ္ဌာပနာတုိက္ေတာ္ကုိ ခမ္းနား ၾကီးက်ယ္စြာ တည္ထားေတာ္မူသည္။ ထုိအခါ သွ်င္မဟာသီလဝံသသည္ ' ၾကားပိမ့္ၾကက္ သေရ၊ ေအာင္ျမင္ေစအံ့၊ ' အစခ်ီ တန္တားဦးမဂၤလာေစတီေတာ္ ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသား ေတာ္မူသည္။

ဤသုိ႔ ေရးသားေနစဥ္ ၁၂-ပုိဒ္မွ် ၿပီးဆုံးေသာအခါ၌ ေနျပည္ေတာ္ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာရ႒သာရ အရွင္သူျမတ္က ' သုံးဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ ထင္ရွားလကၡဏာ ' အစခ်ီ တန္တားဦးမဂၤလာေစတီ ေတာ္ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသားစီရင္ၿပီး၍ ဘုရင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ ဆက္၍ မေရးသားေတာ့ဘဲ ပုရပုိက္ကုိ ေခ်ေစသည္ဆုိ၏။ တပည့္မ်ားက ေရးကူးထားလုိက္သျဖင့္ ယခုတုိင္ ေတြ႕ရွိေနရသည္ဟု အမွတ္အသား ရွိေလသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ရတနာဗိမာန္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ နန္းေတာ္သုိ႔ မၾကာခဏ ၾ<ြကေရာက္ေတာ္မူရသည္။ ၾ<ြကေရာက္ေတာ္မူရျခင္းမွာ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ေရႊနန္း ေတာ္၌ စာနာပရိသတ္ႏွင့္တကြ စာပြဲေတာ္ခံေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သွ်င္မဟာသီလဝံသႏွင့္ သွ်င္ဟာရ႒သာရတုိ႔၏ စာမ်ားကုိ ေရႊကလပ္တြင္ တင္ေတာ္မူလ်က္ စာဆုိေတာ္တုိ႔အား အသီးသီး ဖတ္ၾကားေစသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္ႏွင့္တကြ မွဴးမတ္စေသာ ပရိသတ္ အေပါင္းတုိ႔သည္ ေရႊေပါက္ေပါက္၊ ေငြေပါက္ေပါက္၊ ေရႊပန္း ေငြပန္းတုိ႔ျဖင့္ ႀကဲေျမႇာက္ပူေဇာ္၍ ေကာင္းခ်ီးႏုေမာ္ ျပဳေတာ္မူၾကေလသည္။

တစ္ေန႔ေသာအခါ သွ်င္မဟာသီလဝံသ၏ ပါရမီေတာ္ခန္းပိ်ဳ႕နွင့္ သွ်င္မဟာရ႒သာရ၏ ဘူရိဒတ္လကၤာႀကီးကုိ နာယူအၿပီးတြင္ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔က ႏွစ္ေထာင္းအားရ ခ်ီးက်ဴး ေထာမနာၾက၏။ ထုိသုိ႔ ေထာမနာစဥ္ သွ်င္မဟာရ႒သာရဆရာေတာ္က-

ေတာင္တြင္းဆရာ၊ ဘုရားရွင္တုိ႔မည္သည္ ဘုရားဆုကုိ ေတာင္းၿပီးမွ ပါရမီေတာ္ကုိ အစဥ္ျဖည့္က်င့္ရေပသည္၊ ဤသုိ႔ ေဒသနာအစဥ္ရွိပါသည္၊ ပါရမီခန္းလကၤာကုိ ေရးသား ေတာ္မူခ်က္မွာ ပါရမီျဖည့္ၿပီးမွ ဘုရားဆုကုိ ေတာင္းေလသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍ ေဒသနာအစဥ္ မညီမညြတ္ ျဖစ္ေလၿပီ၊

ဟု မိန္႔ၾကားသည္။ ထုိအခါ ဆရာေတာ္သွ်င္မဟာသီလဝံသက-

သာသနာ့ဒါယကာ ေရေျမ့ရွင္ မင္းတရားက ပါရမီခန္းစာကုိ နာၾကားလုိပါသည္ ေလွ်ာက္၍ ပါရမီခန္းလကၤာႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရေပသည္၊ ဆုေတာင္းခန္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလုံးက စီကုံး၍ ၿပီးေလၿပီ၊

ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ထူပါ႐ုံေစတီေတာ္အတြင္း သြား၍ ' ေဗာဓိ ေညာင္ေရႊ၊ ဗုဒၶေဟေအာက္၊ ဆန္းၾကယ္ေပါက္သား၊ ' အစခ်ိီ ဆုေတာင္းခန္းပ်ိဳ႕ကုိ ေရးသားေတာ္ မူရာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ၿပီးစီးေတာ္မူသည္။

ထုိပ်ိဳ႕ကုိ ေရးသားေသာ သကၠရာဇ္ကုိကား အမွတ္အသား မေတြ႕ရဘဲရွိသည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ဒုတ္ိယဘုရင္မင္းေခါင္လက္ထက္ ေရးသားသည္ဆုိေသာေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၈၅၈-ခုႏွစ္တြင္ တံတားဦးမဂၤလာေစတီေတာ္ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသားေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ သကၠရာဇ္ ၈၆ဝ- ျပည့္ေလာက္တြင္ စပ္ဆုိေရးသားသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၆၃-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဘုရင္မင္းေခါင္ နတ္ရြာစံသျဖင့္ သားေတာ္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိသည္ ေရႊနန္းစည္းစ္ိမ္ကုိ ဆက္ခံေလသည္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာသီလဝံသသည္ ယခုထင္ရွား ေတြ႕ရွိရေသာ ျမန္မာစကားေျပက်မ္းတုိ႔တြင္ ေရွးေဟာင္း က်လွေသာ ' ပါရာယနဝတၴဳ ' ကုိ ေရးသားေတာ္မူသည္။ ထုိဝတၴဳကုိ ေရးသားၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္လည္း ' ရာဇဝင္ေက်ာ္က်မ္း ' ကုိေရးသားျပန္ေလသည္။

သွ်င္မဟာသီလဝံသသည္ ဗုဒၶဳပၸတၱိပ်ိဳ႕ကုိလည္း ေရးသားေသးသည္ဟု အမွတ္အသား ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိပ်ိဳ႕မူရင္းကုိ ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ၾကရေသးေပ။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ ဗုဒၶဳပၸတၱိပ်ိဳ႕ ဟူု၍ သီးျခားမရွိ။ ဗုဒၶသဒၵါ ဘုရားကုိ ေဟာသည္။ ဘုရားျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိပင္ ဆုိသည္။ ပါရမီ ၁ဝ-ပါးကုိ က်င့္မွ ဘုရားျဖစ္သည္ဆုိေသာ စကားကုိ ေထာက္၍ ဗုဒၶဳပၸတၱ္ိပ်ိဳ႕ဆုိသည္မွာ ပါရမီခန္းပ်ိဳ႕ကုိပင္ ေခၚေၾကာင္း အဆုိျပဳၾကေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃ဝ၃-ခုႏွစ္က ဟံသာဝတီ ပိဋကတ္ပုံႏွိပ္တုိက္မွ သွ်င္မဟာသီလဝံသေရးသားသည္ဟု ကမၸည္းတပ္ထားေသာ ဗုဒၶဳပၸတၱိပ်ိဳ႕ တစ္ေစာင္ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိပ်ိဳ႕ကုိ သွ်င္မဟာသီလဝံသ၏ လက္ရာေတာ္ မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ သွ်င္မဟာသီလဝံသ၏ စာေတာ္စာရင္းတြင္ ' သံေဝဂခန္းပ်ိဳ႕ ' ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ ထုိပ်ိဳ႕ကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရာ၌လည္း ဆရာေတာ္ေရးသားေၾကာင္း ကမၸည္းတပ္၍ ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ ထုိပ်ိဳ႕ကုိလည္း ဆရာေတာ္သွ်င္မဟာသီလဝံသ ေရးသားသည္ ဟု လက္မခံၾကေပ။ ေရွးေရး က်မ္းစာရင္းစသည္တုိ႔၌ ထုိပ်ိဳ႕ကုိ ဆရာေတာ္၏ စာဟူ၍ မဆုိေပ။ တစ္ဖန္ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁-ခုႏွစ္၊ တပုိတြဲလဆန္း ၁ဝ-ရက္ေန႔ ေရးကူးၿပီးသည္ ဆုိေသာ သံေဝဂခန္းပ်ိဳ႕ေပစာမူ တစ္ဆူ၌ နန္းက်ဘုရင္တစ္ပါးစီရင္ေသာ သံေဝဂခန္း ပုဒ္ေပါင္း ၅၄- ပုဒ္၊ ဤတြင္ေရြ႕ ၿပီးျပည့္စုံ၏။ ဟု ေရးသားထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ၾကရသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၆၇-ခုႏွစ္တြင္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ဘုရင္နရပတိလက္ထက္၌ ငတုံးတာႏွင့္ ငျပည့္ဝတုိ႔အေရးေပၚေပါက္လာ၏။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဘုရင့္သစၥာေတာ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္႐ုံမွ်မက ေတာင္ ငူမင္း၊ ျပည္မင္းတုိ႔ကုိ ပင့္ေခၚေလ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စေလၿမိဳ႕ကုိ ဝန္းရံလ်က္ ရွိၾကေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင္နရပတိသည္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား အကူအညီျဖင့္ စစ္သည္ဗိုလ္ပါတုိ႔ကုိ စု႐ုံးကာ စေလပုံေတာင္သုိ႔ ၾကည္းေၾကာင္း ေရေၾကာင္းတုိ႔မွ ခ်ီေတာ္မူေလသည္။ စေလပုံေတာင္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ရတနာေရႊေဖာင္ေတာ္မွ တက္၍ ဆင္ေတာ္ေစာရန္နင္းကုိ စီးေတာ္မူလ်က္ စစ္ၿပိဳင္ ေလေတာ့သည္။ ထုိစစ္ပြဲတြင္ ျပည္မင္းႏွင့္ ေတာင္ငူမင္းတုိ႔ တပ္ပ်က္ေခ်၍ ငတုံးတာကုိလည္း ဆင္ႏွင့္အတူ ရေတာ္မူသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ဆန္တက္ေတာ္မူရာ ပုဂံၿမိဳ႕၌ ေခတၱစံေန ေတာ္မူ၏။ ထုိအခုိက္ သွ်ိသွ်ားၿမိဳ႕၌ ငျပည့္ဝ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိေတာ္မူသျဖင့္ သွ်ိသွ်ား ၿမိဳ႕သုိ႔ ၾ<ြကခ်ီေတာ္မူျပန္သည္။ ထုိသွ်ိသွ်ားၿမိဳ႕ကုိလည္း ငျပည့္ဝႏွင့္တကြ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကုိ ရရွိေတာ္မူ သည္။ ထုိအခါ ငျပည့္ဝအား သစၥာေတာ္ ေပး၍ မိတၴိလာေခၚ သွ်ိသွ်ားၿမိဳ႕ကုိပင္ စားေစေတာ္ မူသည္။ ဤသည္တုိ႔ကုိ ရည္၍ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ ဘုရင္နရပတိက ကန္ေပါင္႐ုိးမွ ေန၍ ကန္ေတာ္ ႀကီး၏ အရင္းအျမစ္ကုိ ေမးေတာ္မူေလဟန္၊ ထုိသုိ႔ မင္းႀကီးေမးေတာ္မူသည္ကုိ တံငါသည္တစ္ဦးက ေျဖၾကားသံေတာ္ဦးတင္ေလဟန္ျပဳ၍ ဆရာေတာ္သွ်င္မဟာသီလဝံသက သွ်ိသွ်ားကန္ဘြဲ႕ေခၚ မိတၴိလာကန္ေတာ္ဘြဲ႕ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသားေတာ္မူေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၇၂-ခုႏွစ္တြင္လည္း ဘုရင္နရပတိ၏ ေရႊနန္းတည္ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသား ေတာ္မူသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ဘုရင္နရပတိ္သည္ ေရႊနန္းေတာ္ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာေၾကာင့္ နန္းသစ္ကုိ တည္လုပ္ေတာ္မူ၏။ ထုိေရႊနန္းသစ္သည္ အလုပ္အေဆာင္ ေခ်ာေမာေျပျပစ္လွ ေသာေၾကာင့္ မင္းတရားအားလည္း ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ဟူ၍ ေခၚတြင္လာသည္။ ကနဦးတြင္ မင္းတရားက သွ်င္မဟာရ႒သာရအား နန္းေတာ္တည္လုပ္သည္ကုိ ေမာ္ကြန္းတစ္ေစာင္ ဖြဲ႕ေတာ္မူပါ၊ ဟု ေလွ်ာက္ထားရာ သွ်င္မဟာရ႒သာရက မဆုိဘဲ ေနေလသျဖင့္ သွ်င္မဟာသီလ ဝံသ က ' ႐ႈေလာ့သြယ္ျဖဴး၊ လူသုံးဦးတုိ႔၊ ' အစခ်ီ ေရႊနန္းတည္ေမာ္ကြန္းကုိ ေရးသားဖြဲ႕ဆုိေၾကာင္း ဆရာစဥ္ ဆုိစကား ရွိေပသည္။

ဆရာေတာ္သည္ သာသနာေတာ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေနတၱိပါဠိေတာ္ နိႆယႏွင့္ မဟာရဟနီတိနိႆယတုိ႔ကုိလည္း ေရးသားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ' စၾကဝဠာ ' အစခ်ီ ကမၻာေလာင္ပ်ိဳ႕ႏွင့္ ကမၻာေလာင္က်မ္းတုိ႔ကုိလည္း ေရးသားသည္ဟု အမွတ္အသား ရွိေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိက်မ္းႏွင့္ ပ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ၾကရေသးေခ်။ သာသနာလကၤာရစာတမ္းတုိ႔၌ သွ်င္မဟာသီလဝံသသည္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ အင္းဝေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၾ<ြကလာခဲ့ရာတြင္ ပါရမိီ၊ ဗုဒၶါလကၤာရ၊ ေတာင္တြင္းလာပ်ိဳ႕ သုံးေစာင္ကုိ ယူေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိထားသျဖင့္ ေနာက္ေႏွာင္းအေရးအသားတုိ႔၌လည္း သာသနာလကၤာရ အဆုိကုိပင္ ကုိးကား၍ ေရးသားၾကေလသည္။

ေတာင္တြင္းလာပ်ိဳ႕မွာ အင္းဝေရာက္ၿပီးမွ သွ်င္မဟာရ႒သာရတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရပုံတုိ႔ကုိ ေရးသားထားရာ ေတာင္တြင္းၿမိဳ႕က ပါလာခဲ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ ဗုဒၶါလကၤာရ ဆုိသည္မွာလည္း ပ်ိဳ႕ဟူ၍ သီးျခားရွိသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါရမီခန္းကုိပင္ ေခၚေၾကာင္းျဖင့္ မႏၲေလးေခတ္တြင္ ပညာရွင္တုိ႔ အျငင္းအခုံျဖစ္ခဲ့စဥ္က မုိင္းခုိင္းၿမိဳ႕စား အတြင္းဝန္မင္းက အဆုံးအျဖတ္ ေပးခဲ့ဖူးေလသည္။ ထုိအဆုံးအျဖတ္ကုိ ခုိင္မာေစေသာ အခ်က္တစ္ခုကုိလည္း ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာသီလဝံသကုိယ္တုိင္ -

"နတ္ျပည္ေထာင္ထား၊ လူတု္ိ႔အားကု္ိ၊ ေၾကာင္းလ်ားက်င့္ညီ၊ ပါရမီသာ၊ တစ္ေစာင္ပါ" ေၾကာင္း ဝန္ခံ ေရးသားေတာ္မူထားေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၈ဝဝ-ျပည့္ခန္႔တြင္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ ဘုရင္နရပတိ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ' ေဗာဓိလုံးစုံ၊ ပြင္းဖူးငုံသား ' အစခ်ီ ဓမၼပါလပ်ိဳ႕ကုိလည္း ေရးသားစပ္ဆုိေတာ္မူခဲ့ျပန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိပ်ိဳ႕ကုိ ၿပီးစီးေအာင္ ေရးသားစပ္ဆု္ိျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ၁၇-ပုိဒ္မွ် ေရးသားစပ္ ဆုိၿပီးခ်ိန္ဝယ္ ဇာတိမူလ အေျခခံက်သူတုိ႔ သဘာဝအတုိင္း တစ္ဘဝခႏၶာဝန္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေတာ္မူ ခဲ့ရရွာပါသည္။ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ သကၠရာဇ္ကုိ ၈၈၂-ခုႏွစ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ၈၈၂- ခုႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဟုလည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသားၾကသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၈ဝ-ျပည္ႏွစ္၊ သက္ ေတာ္ ၆၅-ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ ၄၅-ဝါအရတြင္ ပ်ံေတာ္မူေၾကာင္းကုိကား ပညာရွင္အမ်ားအျပား လက္ခံထားခဲ့ၾကပါသတည္း။

ဆရာေတာ္ သွ်င္မဟာသီလဝံသ ေရးသားျပဳစုေသာ စာေပတုိ႔ကုိ စုစည္းတင္ျပရေသာ္ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႕၊ ေတာင္းတြင္းလာပ်ိဳ႕၊ ဆုေတာင္းခန္းပ်ိဳ႕၊ ဓမၼပါလပ်ိဳ႕ ( ေရးသားဆဲ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသျဖင့္ တပည့္ ပုဂံဆရာေတာ္က ဆက္လက္ေရးသားရာ ၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးသည္။) ကမၻာေလာင္ပ်ိဳ႕၊ တန္တားဦးမဂၤလာေစတီေတာ္ေမာ္ကြန္း၊ ေရႊနန္းတည္ေမာ္ကြန္း၊ ေရႊနန္းေၾကာ့ ရွင္ နန္းဖြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊ မိတၴိလာကန္ေတာ္ဖြဲ႕ေမာ္ကြန္း၊(သွ်ိသွ်ားကန္ဘြဲ႕ေမာ္ကြန္းဟုလည္းေခၚသည္၊) တိေလာကဟု အစခ်ီ ဆုံးမစာ၊ ေမြးသမိခင္အစခ်ီ ဆုံးမစာ၊ အသခၤါရိက Óဏသမၸေယာအစခ်ီ ဆုံးမစာ ( ¤င္းအခ်ီပင္ သွ်င္မဟာရ႒သာရေရးလည္း ရွိသည္။) ရာဇဝင္ေက်ာ္၊ ပါရာယနဝတၴဳ၊ မဟာရဟနီတိ၊ ေနတၱိပါဠိေတာ္နိသ်၊ ဆုံးမစာ စကားပုံ၊ ရတနာဗိမာန္ေက်ာင္းေက်ာက္စာ၊ ေပါရာဏကထာလကၤာေဟာင္း၊ ဧကပုိဒ္ရတုမ်ား၊ ရတုပုိဒ္စုံမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။ 

ကိုးကား

  1. ရဟန္းစာဆိုေတာ္မ်ား အတၳဳပၸတၱိ၊ ေရးသားသူ ဘုန္းႏြယ္(ေရစႀကိဳ)၊ အရွင္ဧသိက(ဘုန္းႏြယ္) စာေပေရာင္ျခည္ေက်ာင္း၊ ေအာင္ေျမသာသူေဌးတိုက္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕။
Comments