သ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္

သ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္သည္ ရဟန္းစာဆိုျဖစ္၍ အင္း၀ေခတ္၌ ထြန္းကားသည္။ ေပေလးပင္ သွ်င္ေလးပါးတြင္ တပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ သွ်င္ဥတၱမေက်ာ္သည္ သွ်င္မဟာသီလ၀ံသ သွ်င္မဟာရ႒သာရ စသူတို႔ႏွင့္ တေခတ္တည္း ထြန္းကားသည္။ သွ်ွင္မဟာသီလ၀ံသႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းပင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ရာတြင္ သွ်င္မဟာသီလ၀ံသ၊ သွ်ွင္မဟာရ႒သာရတို႔ကဲ့သို႔ မင္းေနျပည္၀ယ္ သီတင္းသံုးျခင္း မျပဳခဲ့။ မင္းဆရာ မလုပ္ခဲ့။ ဆရာေတာ္ကို အင္း၀ဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ႏွင့္ သားေတာ္ ေရႊနန္းေၾကာ့ ရွင္ဘုရင္ နရပတိတို႔က မင္းေနျပည္ေတာ္မွာပင္ သီတင္းသံုးလ်က္ မင္းဆရာလုပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားဖူးသည္။ ဆရာေတာ္သည္ လက္မခံခဲ့။ 

လူအမ်ားစုႏွင့္ အလွမ္းေ၀းရာ ျဖစ္သည့္ ေတာေတာင္အရပ္ေဒသ၌ တကု္ိယ္တည္း လွည့္လည္သီတင္းသံုး ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၀ါးေက်ာင္းငယ္၌ သီတင္းသံုးလ်က္ တရားအားထုတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကဗ်ာဖြဲ႔ဆိုျခင္း တို႔ကို ျပဳခဲ့ေလသည္။

ဆရာေတာ္ ေရးဖြဲ႔ခဲ့ေသာ စာတို႔အနက္ ေႏွာင္းသူတို႔ အခို္င္အမာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသမွ်မွာ ေတာလား ၉-ပုဒ္သာ ရွိသည္။ ေႏွာင္းသူတို႔ ရွာေဖြမေတြ႔ရွိဘဲ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ဆရာေတာ္၏ စာမ်ား ရွိလိမ့္ဦးမည္ဟု ပညာရွင္အခ်ိဳ႔က ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုေတာလား ၉-ပုဒ္ျဖင့္ပင္ ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာစာေပေလာက၌ ထင္ရွားေနေပသည္။ ဆရာေတာ္၏ ေတာလား ၉-ပုဒ္ကို ေဒါက္တာဘဟန္က အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေတာလား ၉-ပုဒ္အနက္ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္တြင္ မိမိ ဘုရားဆုကို ပန္ေၾကာင္းဖြဲ႔ဆိုသည္။ အျခား ၈-ပုဒ္တြင္ကား ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ ကပၸိလ၀တ္ျပည္ကို ၀င္ေတာ္မူရာတြင္ ေတာေျခစံုတခြင္ကို ျဖတ္သန္းၾကြခ်ီပံု ဖြဲ႔ဆိုသည္။ သို႔ဖြဲ႔ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္အား ေလာကဓာတ္အလံုး ညႊတ္ေပ်ာင္းပူေဇာ္ဟန္ကို ျပဆိုလိုသျဖင့္ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္ စေသာ သဘာ၀အလွတို႔ကို အသားေပး ဖြဲ႔ဆိုေလသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေတာေတာင္ေဒသတခြင္တြင္ လွည့္လည္သီတင္းသံုးသူျဖစ္ရာ သဘာ၀အလွကို ေကာင္းစြာခံစားသိရွိသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကဗ်ာဉာဏ္ခံလည္း ႀကီးမားသူျဖစ္ရာ သဘာ၀အလွကို ဖြဲ႔ဆိုရာ၌ လြန္စြာပို္င္ႏိုင္ ထိမိလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားက ဆရာေတာ္ကို သဘာ၀ စာဆို-ဟူ၍ပင္ ေခၚေ၀းသမုတ္ၾကသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေကာင္းကင္၌ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေနေသာ တိမ္တို႔၏ တင့္တယ္ဟန္ကို-
တိမ္ညိဳမိလႅာ၊ တိမ္စူကာႏွင့္
တိမ္ျပာေရာယွက္၊ မရန္းဖက္၍
တိမ္သက္တန္႔ေရာင္၊ အ၀ါေပါင္၀ယ္
ေမွာင္ခဲ့တခါ၊ ျပာခဲ့တခ်ိဳ႔
ညိဳခဲ့တလီ၊ ရီခဲ့တဖံု
မႈန္ခဲ့တခ်က္၊ ယုဂန္ထက္က 
ေလးဘက္လံုးျခံဳ၊ တိမ္ဂဠဳန္လည္း
နဂါးရံုေၾကြ႕၊ ရန္ခ်င္းေတြ႔ေသာ္
ခိုးေငြ႔လႊတ္ျပိဳင္၊ ဂုဏ္ခ်င္းဆိုင္ခဲ့---

ဟူ၍ ဖြဲ႔ဆိုထားရာ လြန္စြာထိမိပိုင္ႏိုင္လွေပသည္။ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားပင္ နည္းမွီ အတုယူခဲ့ရေပသည္။

ဆရာေတာ္သည္ သဘာ၀အလွကို ေရးဖြဲ႔ခဲ့ျငားလည္း လူသားတို႔ကို မပစ္ပယ္ခဲ့။ အထူးသျဖင့္ လယ္သမား၊ ယာသမားမ်ားကို မပစ္ပယ္ခဲ့။ သူ႔ကဗ်ာတြင္ ေတာေတာင္အရပ္ေဒသ၌ သူ႔နည္းတူ မထင္မရွားေနၾကေသာ ေတာင္ေပၚသား၊ ေတာင္ယာသမားမ်ား၏ အမူအရာကို --

၀သန္ကာလ၊ ရာသီစ၀ယ္
ထြန္ခ်မဂၤလာ၊ ေတာင္သူမွာလည္း
ဘာသာဓေလ့၊ 
ေပ်ာ္ေမြ႔စိုက္ပ်ိဳး၊ ေကာက္ပဲမ်ိဳးကို 
အားႀကိဳးလုံ႔လ၊ ဂုဏ္စြမ္းျပလ်က္

စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔ဆိုခဲ့ေပသည္။

သွ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္သည္ သကၠရာဇ္ ၈၁၅-ခုႏွစ္၌ ဖြားျမင္၍ သက္ေတာ္ ၈၉-ႏွစ္အရြယ္ သကၠရာဇ္ ၉၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုေလသည္။

ကိုးကား

၀င္းစုထက္
(မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၁၁-ခု ဧျပီလ)
Comments