သရုပ္ေဆာင္မ်ား(ျမန္မာ)

က


 • တင္တင္မူ
 • တင္တင္လွ(သရုပ္ေဆာင္)

 • ထြန္းေဝ

 • ေဒစီေက်ာ္ဝင္း

 • နန္းဆုရတီစိုး
 • ေနတိုး
 • နဝရတ္
 • ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း
 • ႏွင္း၀တ္ရည္ေသာင္း

 • ၿဖိဳးေငြြစုိး

 • ဗိုလ္ဗကို

 • ဘျမင့္
 • ဦးဘကေလး

 • ေရႊဘ

 • လူမင္း
 • လြင္မိုး

 • ဝုိင္းစုခုိင္သိန္း
 • ဝါဝါဝင္းေ႐ႊ
 • ဝင္းဦး

သက္မြန္ျမင္.
သဇင္


 • ေအာင္လြင္
 • ေအာင္ထြန္းေလး
 • ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း
Comments