(သ)အကၡရာ ႏွင္႔စေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

(၁) သရုပ္ေဆာင္မ်ား(ျမန္မာ)

(၂)ၾသစေတးလ်တိုက္

(၃)ေသြး

(၄)ေသျခင္းတရား

(၅)ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ

(၆)သ်ွင္ဥတၱမေက်ာ္

(၇)ေသနတ္

(၈)သခင္ဖိုးလွႀကီး

(၉)သွ်င္မဟာသီလဝံသ  

(၁၀)သွ်င္မဟာရ႒သာရ

(၁၁)သခင္ျမ 

(၁၂)သဗၺမဂၤလာ ဂါထာေတာ္

(၁၃)သီခ်င္း  

(၁၄)သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း 

(၁၅)သိႀကားမင္း 

(၁၆)သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး

(၁၇)သံေခာတ္

(၁၈)သံလြင္ျမစ္

(၁၉)သမၼတစနစ္

(၂၀)သာဓု(စာေရးဆရာ၊ဒါရိုက္တာ)

(၂၁)သတၱေဗဒ

(၂၂)သတၱဝါ

(၂၃)ေသာတာပန္

(၂၄)သီတင္းကၽြတ္လ

(၂၅)သႀကၤန္ပြဲေတာ္

(၂၆)သီေပါမင္း

(၂၇)သိပၸံပညာရွင္

(၂၈)ေသြးေဆးကန္

(၂၉)သစၥာေလးပါး

(၃၀)ေသာႀကာျဂိဳဟ္(venus planet)

(၃၁)သခင္ေယရွဳ

(၃၂)သတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ

(၃၃)သံလြင္ဆီ

(၃၄)သိမ္

Subpages (35): View All
Comments