တိုင္တန္းနစ္သေဘာၤ


တိုင္တန္းနစ္ သေဘာၤ (Titanic) မွာ ျဗိတိသွ် သေဘာၤ ျဖစ္ျပီး သေဘၤာလိုင္းမွာၾကယ္ျဖဴလိုင္း၊
ထိုၾကယ္ျဖဴလိုင္းတြင္
ရွယ္ယာအမ်ားဆံုးထည္႔၀င္ခဲ႔သူမွာအေမရိကန္ သူေဌးႀကီးေဂ်ပီေမာ္ဂန္ျဖစ္သည္။
တိုင္တန္းနစ္သေဘာၤမွာ ခရီးသည္မ်ားပို႔ေဆာင္ရန္ ႏွင္႔စာပို႔ျခင္း အတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ
ပင္လယ္ျပင္သြား သေဘာၤႀကီး ျဖစ္သည္။
မည္သည့္အခါမွ် မနစ္ျမဳပ္နိုင္ေအာင္တည္ေဆာက္ထားျပီး တစ္နာရီတြင္ ေရမိုင္ ၂၃မိုင္မွ ၂၅မိုင္ အျမန္ႏွဳန္းသြားနိုင္သည္။
သေဘာၤအရွည္ ၈၈၂ေပ ရွိျပီး အသက္ကယ္ေလွ ၂၀ပါသည္။
ျမင္းေကာင္ေရ ၅၀၀၀၀ အား ကိုအသံုးျပဳထားျပီး ပန္ကာ သံုးလံုးတပ္သေဘၤာျဖစ္ျပီး  သေဘၤာတြင္ ေရလံုခန္း ၁၅ခန္းပါသည္။
၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္တြင္ ေဆာ.သန္တန္ မွ ထြက္ခြါခဲ႔ျပီး ခရီးသည္ ၂၂၀၀ ပါရွိျပီး ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ဧျပီလ ၁၄ ရက္တြင္  နစ္ျမွဳပ္ခဲ႔သည္။ခရီးသည္ေပါင္း ၁၅၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ျပီး က်န္ေသာခရီးသည္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ ႏိူင္ခဲ႔သည္။Comments