ေတာ္ဘုရားေလး(ေအာင္ေဇ)

ေတာ္ဘုရားေလး (ေအာင္ေဇ) (၁၉၂၆ - ၂ဝဝ၆)။)

ေတာ္ဘုရားေလးသည္ ဘိုးေတာ္ သီေပါမင္းႏွင့္ ဘြားေတာ္ စုဖုရားလတ္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သမီးေတာ္ ၄ ပါးအနက္ စတုတၳေျမာက္ သမီးေတာ္၏ စတုတၳေျမာက္သားေတာ္ ျဖစ္သည္။

သီေပါမင္းတရားႀကီးႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္တုိ႔၏ ေျမးေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေတာ္ဘုရားေလး (ဦး) ေအာင္ေဇကို ၁၉၂၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးကိုကိုႏိုင္၊ အမိ အရွင္ထိပ္စု ျမတ္ဘုရားေလးတုိ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း သီေပါေရာင္းဝယ္ေရး ဆင္ဒီကိတ္ တည္ေထာင္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ တုိက်ိဳႏွင့္ အုိဆကာတုိ႔တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထြက္ကုန္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထုတ္ကုန္ ကုန္သည္မ်ား အေရွ႕ဖ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရင္း ကုိယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္တို႔သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ျမန္မာအစိုးရ စီးပြားေရး မစ္ရွင္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၅ - ၅၈ ခုႏွစ္တြင္ --- အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဗဟို စည္း႐ံုးေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ - ၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၊ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဂရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ အာရွ - အာဖရိက ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕တြင္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ - ကိုးရီးယား မိတ္ေဆြျဖစ္ အသင္း၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ MEIC (ျမန္မာ့ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း) ႐ံုးခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မန္ေနဂ်ာတုိ႔ အျဖစ္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တာဝန္မွ အနားေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္ တုိးတက္ေရး လူငယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၌ နာယက အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေတာင္းဆုိေရးတုိ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု (မနတ) တြင္ နာယက လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု၏ ၁၈ ဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ အာဏာဖီဆန္ေရး တရားပြဲ၌ အစိုးရအမိန္႔ ဥပေဒမ်ားမွာ အၿမဲတေစ မွန္ကန္မႈ မရွိ၍ အစိုးရႏွင့္ မပူေပါင္းေရး၊ အၾကမ္းမဖက္ေရး တုိ႔ကို ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။

အဂၤလိပ္စာ နည္းျပဆရာ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သမုိင္းသုေတသန စာတမ္း ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ စာေပနယ္ဘက္တြင္လည္း ေဆာင္းပါး အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ မကြယ္လြန္မီ အထိ စာေပ ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ ၁၅၉/က၊ ေ႐ႊတိဂံု ဘုရာလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

စာေပးေရးသားမႈ

သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္၊ လန္ဒန္ေရာက္ ပတၱျမား ငေမာက္၊ ရတနာပံုမွ ရတနာဂီရိသုိ ့ စသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

ဘ၀နိဂံုး

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီး ေဒၚခင္ေမႏွင့္ သမီး ေဒဝီသန္႔ဇင္တုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

အမွတ္တရ စာေပဆုေပးပြဲ

စာေရးဆရာ ေတာ္ဘုရားေလး(ေအာင္ေဇ) အမွတ္တရ စာေပဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသည္။ က်န္ရစ္သူ ဇနီး ေဒၚခင္ေမႏွင့္ သမီး ေဒဝီသန္႔ဇင္တုိ႔က ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုးကား

ကိုလိုနီေခတ္မွ စစ္အုပ္စုေခတ္ အထိ ေခတ္အဆက္ ဘဝ တေလွ်ာက္လံုး ျပည္သူ လူထုႏွင့္ အတူ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ အထိ ရပ္တည္၊ လံုးပန္း တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ "ေတာ္ဘုရားေလး (ေအာင္ေဇ) (၁၉၂၆ - ၂ဝဝ၆)" ရဲ႕ အတၴဳပၸတၲိ

Comments