တာပိန္ျမစ္

တာပိန္ျမစ္
အရွည္
ျဖတ္သန္းရာေဒသ တ႐ုတ္နိုင္ငံ(ယူနန္ျပည္နယ္) ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ(ကခ်င္ျပည္နယ္)
ျမစ္လက္တက္မ်ား
အဆုံးသတ္စီးဝင္ရာ ဧရာဝတီျမစ္


တာပိန္ျမစ္သည္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ယူနန္ျပည္နယ္မွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ပင္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း စီးဝင္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏ ပထမဆုံးျမစ္လက္တက္လည္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ စီးဆင္းသည္။


အမည္မ်ား

တာပိန္ျမစ္၏ ကခ်င္အမည္မွာ တေခါခ ျဖစ္ၿပီး၊တ႐ုတ္အမည္မွာ တယင္းခ်န္း ျဖစ္သည္။

ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး

ေရအားလၽွပ္စစ္အတြက္ တာပိန္ျမစ္၏ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ဆည္ေျမာင္းတစ္ခုရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ဒါတန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္လၽွက္ရွိသည့္ တာပိန္(၁) ႏွင့္ တာပိန္(၂) စီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

သမိုင္းထဲက တာပိန္ျမစ္

ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မြန္ဂိုတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မွုကို တြန္းလွန္ရန္ ပုဂံမင္းနရသီဟပေတ့(တ႐ုတ္ေျပးမင္း)၏ တပ္မ်ားသည္ တာပိန္ျမစ္မွ တဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္အနီးရွိ ငခ်မ္းေဆာင္သို႔လာေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မာကိုပိုလို၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္လည္း တာပိန္ျမစ္သည္ အေရးပါခဲ့သည္။တာပိန္ျမစ္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တို႔ ေပါင္းဆုံရာေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သည္လည္း တစ္ခ်ိန္က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအခ်က္အခ်ာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက မဟာမိတ္တပ္မ်ား လီဒိုလမ္းမႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တာပိန္ျမစ္ကူးတံတားကိုပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

Comments