တနသာၤရီတိုင္း

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

တနသၤာရီတိုင္းသည္ ၁၆၇၃၆ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းသည္။ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီ ကမ္းေျမႇာင္ေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး၊ လူေနက်ဲပါးေသာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ အက္ဒမန္ပင္လယ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။

ရာသီဥတု

ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာေဒသျဖစ္၍၊ မိုးမ်ားၿပီးစြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္

တနသၤာရီတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထားဝယ္ျဖစ္သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ ခုနစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထား၀ယ္ျမဳိ႕အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ၿမဳိ႕အား စတင္တည္ေထာင္စဥ္က သာယာ၀တီၿမိဳ႕ဟု ေခၚဆုိ သမုတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ထား၀ယ္လူမ်ဳိးမ်ားရွိၿပီးမွ လူမ်ဳိးေၾကာင္႔ ထား၀ယ္ၿမဳိ႕ဟု ေခၚတြင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္လူမ်ဳိး မူလစကတည္းကရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနရာဌာန ထား၀ယ္က ဒုတိယလုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္ျမဳိ႕တြင္ ျမဳိ႕မရပ္ကြက္ (၁၅)ခုနင္႔ ရပ္ရြာအုပ္စုေပါင္း (၂၃)ခုတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ထား၀ယ္ျမဳိ႕ရွိ ျမဳိ႕မရပ္ကြက္ (၁၅)ခုတြင္ အိမ္ေျခ(၁၀၀၀၀)ေက်ာ္၊ လူဦးေရ (၇၀၀၀၀)ေသာင္းေက်ာ္ေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္။ ထား၀ယ္ျမဳိ႕သည္ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင္႔ ၂၆၃၆.၁၄ စတုရန္းမုိင္ က်ယ္၀န္းသည္။ ရာသီဥတုမွာ ပူအုိက္စြတ္စုိသည့္ ရာသီဥတုျဖစ္သည္။ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားမွာ စပါး ၊ ရာဘာ၊ သစ္၊ ဆီအုန္း စေသာ သစ္ေတာအထြက္ ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ခဲမျဖဴ ျဖဳိက္နက္ စသည့္ အတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ ပညာေရးအေနျဖင့္ ထား၀ယ္တကၠသုိလ္ တစ္ေက်ာင္း၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(၇၈) ေက်ာင္းတုိ႔ ရွိၾကသည္။ ထား၀ယ္ျမဳိ႕အား ေလ႔လာရင္း လည္ပတ္နိင္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း၊ ေရႊေတာင္စားဘုရား၊ ေလာကမာရဇိန္ရုပ္ရွင္ေတာ္အျမတ္ၾကီးနင္႔ ရွင္သာေလ်ာင္းဘုရား၊ ရွင္ကုိးရွင္ ေစတီဘုရားမ်ားနင္႔ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခစသည့္ ေနရာ႒ာနမ်ားျဖစ္သည္။

ခရိုင္ရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕မ်ား

 • ထားဝယ္ခ႐ိုင္
 • ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္
 • ၿမိတ္ခ႐ိုင္
တနသၤာရီတိုင္းေျမပံု

အျခား ၿမိဳ႕ရြာမ်ား

 • ဘန္ဂလား
 • ဘုတ္ျပင္း
 • ေခ်ာင္းဝျပင္
 • ခ်ဴပန္း
 • ဟာျမင္းႀကီး
 • ဟိႏၵား
 • ႏွမ္းႀကဲ
 • ကံပံုတလို
 • ကေထာင္းနီ
 • ကလိန္ေအာင္
 • ကလံုးတား
 • ကံေပါက္
 • ကရသူရီ
 • ေက်ာက္မဲေတာင္
 • ေက်ာက္ေတာင္
 • ေက်ာင္တံုး
 • ကၽြဲကူး
 • ေလာင္းလံုး
 • ေလညာ
 • မလိဝမ္း
 • မရမ္း
 • ေမာင္းမကန္
 • မိေက်ာင္းေလွာင္
 • ၿမိတ္
 • ေမတၱာ
 • နဘူးလယ္
 • နန္းသြန္
 • နန္ဒင္
 • နတ္ႀကီးစင္
 • အံုးပင္ကြင္း
 • ပေလာက္
 • ပုေလာ
 • ပဲ
 • ပင္လယ္ကမ္း
 • ျပင္ဘံုႀကီး
 • ဆင္ဒင္
 • ဆင္ျဖဴတိုင္
 • စံုစင္ဖ်ား
 • တကူ
 • သမုတ္
 • တနသၤာရီ
 • ေတာင္ေပ်ာက္
 • သေဘာ့လိပ္
 • သက်က္ေတာ့
 • သမ္းလွ
 • သရက္ေခ်ာင္း
 • ဝဇြမ္းေခ်ာင္း
 • ရတနာပံု
 • ေရျဖဴ
 • ဇလြတ္
 • အလယ္စု
 • သဲေခ်ာင္းႀကီး
 • ကြ်ဲၿခံ
 • ဝင္းကေဖာ္
 • မယ္ကဲ
 • ဗ်တ္ဝိသား
 • ေရပူ
 • မင္းဒပ္
 • ကနက္သီရိ
 • ဝင္းဝ
 • စုံစင္
 • ကြ်ဲဇပ္
 • သိမ္ကူး
 • ေရႊေတာင္
 • ပိန္းေတာ
 • သင္းကြ်န္း
 • ေညာင္ဇင္
 • ဥတၱဴ
 • ပကာရီ
 • မဲနယ္အိုး
 • ပိတိုင္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေနရာမ်ား

 • ၿမိတ္ကၽြန္းစု
 • ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္း
 • မလိကၽြန္းေဘးမဲ့ေတာ
 • သူေဌးကၽြန္း (အက္ဒမန္ကလပ္)
 • ၀ိတိုရိယ အငူ
 • ပဲေရပူစမ္း
 • ေမာင္းမကန္ေရပူစမ္း


စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့

ေဒသထြက္ကုန္မ်ား

 • ေရာ္ဘာ
 • ပုလဲ
 • ဆီအုန္း
 • ခဲမျဖဴ
 • အၿဖဳိက္နက္
 • ငါး
 • ပုဇြန္
Comments