ေတာင္ကိုးရီးယား

ေတာင္ကိုရီးယား (ကိုရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ) သည္ အေရွ႕အာရွတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံဟုသာ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ တရုတ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဂ်ပန္ ၊ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႔ျဖင့္ ၀န္းရံထားသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆိုးလ္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ
အလံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္
နိုင္ငံေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ - 널리 인간을 이롭게 하라 (홍익인간)

Benefit all humankind

ပထဝီ
ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္
အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ဆိုးလ္
ဧရိယာ
  • ေျမဧရိယာ - ၁၀၀,၀၃၂ km² (အဆင့္: ၁၀၈)
  • ဧရိယာေရရာခိုင္နွုန္း - ၀.၃%
စံေတာ္ခ်ိန္ဇုန္ UTC +၉:၀၀
လူထုအေၾကာင္း
ရုံးသုံးဘာသာမ်ား ကိုရီးယန္း
လူဦးေရ
  • လူဦးေရ - ၄၉,၀၄၄,၇၉၀ (အဆင့္ - ၂၄)
  • လူဦးေရအထူအထပ္ - ၄၉၃/km²(၁,၂၇၄/sq mi) (အဆင့္ - ၁၂)
လူမ်ိဳးမ်ား ကိုရီးယား ၊ တရုတ္ ၊ ဂ်ပန္
အစိုးရ
အမ်ိဳးအစား သမၼတစနစ္
အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား
  • သမၼတ - Lee Myung-bak
  • ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ - Han Seung-soo
ထူေထာင္ေရး
  • လြတ္လပ္ေရးရျခင္း - ၁၉၁၉ မတ္(၁)
  • ေတာင္ - ေျမာက္ ခြဲျခားျခင္း - ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္ (၁၅)
စီးပြားေရး
GDP(PPP)
total
US $၉၆၉.၈၇၁ သိန္းကုေဋ (အဆင့္ - ၁၃)
GDP(PPP)
per capita
US $၂၄,၈၀၃ (အဆင့္ - ၂၈)
HDI ၀.၉၂၈ (အျမင့္) (အဆင့္ - ၂၅)
ေငြ ၀မ္ ("KRW")
နိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္မ်ား
CCLTD .kr
Calling code +၈၂

ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံဟု လူသိမ်ားေသာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုန္ရန္းမိုင္ ၃၈ဝ၃၁ ခန္႔ က်ယ္ဝန္းျပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူဦးေရ ၃၃,ဝ၉၅,ဝဝဝ ခန္႔႐ွိသည္။ လူအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႔ေတာ္မွာ ေဆးအူျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမွာ ပတ္ခ်ဳန္ဟီး ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအား အေမရိကန္အစိုးရက စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ-၇၁ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ေတာင္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ စစ္တပ္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံတုိ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ားအား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။


စီးပြားေရး

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုအတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပက္သတ္၍ ဟန္ျမစ္၀ွမ္းမွ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ ဟု တင္စားၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္၌ အာရွက်ားေလးေကာင္ တြင္ အပါအ၀င္အျဖစ္ ေလးစားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စံနမူနာျပ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတမ်ား နည္းပါး၍ ႏိုင္ငံပိုင္နက္ နယ္နမိတ္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ္လည္း ၄င္း၏စီးပြားေရးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရးသည္ အာရွတြင္ စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ (၁၃) ခုေျမာက္ အင္အား အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေရး

စစ္ေရးအင္အားကိုၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆဌမေျမာက္ အင္အားအႀကီးဆံုး စစ္တပ္ကို ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ကမၻာ့ ဒုတိယေျမာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ အရံအင္အားမ်ား ရွိကာ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထိပ္ဆံုး (၁၀) ႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ စစ္ေရးအင္အားတြင္ ေျခလွ်င္တပ္ (Army)၊ ေရတပ္(Navy)၊ ေလတပ္ (Air Force) ႏွင့္ ကမ္းတပ္တပ္ဖြဲ႕ (Marine Corps) ႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။ ၄င္း၏ တပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုကို ကိုရီးယား စစ္မဲ့ဇံု ၏ အနီးအနားတြင္ ခ်ထားလ်က္ ရွိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အရြယ္ေရာက္သည့္ ေယာက်္ားေလးတိုင္းသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္ျဖင့္ (၂) ႏွစ္ စစ္မႈထမ္းရသည္။


Comments